ANA SAYFA     İLETİŞİM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otizm ile İlgili Bilimsel Gerçekler
Paylaş 


Otizm spektrum bozukluğu (OSB), karşılıklı sosyal iletişim ve etkileşimdeki yetersizlikler; tekrarlayıcı, sınırlı ve basmakalıp davranışlar, etkinlikler ve ilgilerle tanımlanan genel olarak üç yaşından önce beliren ve ömür boyu süren nörogelişimsel bir bozukluktur. Dolayısıyla bilinçli bir tercih olan ateizmle bu bozukluk arasında hiçbir ilişkinin bulunmadığı açıktır.

Otizm spektrum bozukluğu tanısı bulunan bireylerin davranışlarında, becerilerinde, işlevde bulunma ve öğrenme gereksinimlerinde çeşitlilik görüldüğü için OSB bir spektrum bozukluğu olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle, OSB tanısı bulunan bireylerin özelliklerini tanımlarken bir genelleme yapmanın zorluğuna dikkat çekilmektedir. OSB tanısı bulunan bireylerin hepsinin bir kalıp içine sokmak bu bozukluğun doğasına aykırı görülmektedir.

OSB tanısı bulunan bireylerin iletişim başlatmada, sürdürmede, sonlandırmada, başkalarının duygularını anlamada, kendi düşünce, ifade ve davranışlarının başkalarının duygu ve düşüncelerini nasıl etkileyeceğini farkına varmada ve soyut kavramları öğrenme gibi dil ve iletişim becerilerinde, sosyal, duyusal ve bilişsel becerilerde önemli sorunlar yaşadıkları alan yazında sıkça vurgulanmaktadır. Dolayısıyla OSB tanısı bulunan bireylerin sıralanan özellikleri göz önünde bulundurulduğunda inanç, ibadet gibi soyut düzeydeki dini kavramları öğrenmede ve insanların inançlarını anlamlandırmada sorunlar yaşamaları beklendik bir durumdur. Bu durumun ateizmle ya da hiçbir bilimsel dayanağı bulunmayan açıklamalarla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Ayrıca OSB tanısı bulunan bireylere yönelik sağaltım modelleri genellikle bu tanıdaki bireylerin yetersizlik gösterdikleri sosyal gelişim, dil gelişimi, sözel olmayan iletişim ve davranış yönetimi gibi alanlardaki becerilerin öğretimine odaklanarak bu bireylerin bağımsız yaşamlarına katkıda bulunmayı amaçlamakta; kesinlikle bu bireylerin beyinlerinde bulunan duyu alanlarına hükmetmek ya da bir inanç alanı yaratmak gibi bir amaç taşımamaktadır.

Son yıllarda Ulusal Otizm Merkezi (National Autism Center -NAC) ve Amerikan OSB Mesleki Geliştirme Merkezi (National Professional Development Center-NPDC) gibi kuruluşların yaptığı çalışmalar sonucunda OSB tanısı bulunan bireyler için etkili olduğu kanıtlanmış uygulamalar belirlenmiş; bilimsel dayanaklı uygulamalar başlığı altında yer alan uygulamalarla OSB tanısı bulunan bireylere toplumda bir birey olarak var olabilmelerini sağlayan pek çok becerinin kazandırılabileceği vurgulanmıştır.

OSB tanısı bulunan bireyleri konu alan çalışmalar arasında ise bu bireylerin beyinlerinde inanç alanı olup olmadığını inceleyen ve olmadığını gösteren herhangi bir bilimsel araştırmanın bulunmadığını özellikle vurgulamak istiyoruz.

Bu konu ile ilgili Fehmi Kaya’nın yapmış olduğu açıklamaları kınıyoruz. Dini kullanarak pirim yapmaya çalışırken buna OSB tanısı bulunan bireyleri alet etmenin hem bilim insanlığına yakışmadığını hem de ahlaka uygun olmadığını düşünüyoruz.

 

 

 Eklenme tarihi : 00.00.0000
Fotoğraflar
 
Üye Girişi
Kullanıcı Adı
 
Şifre
 
Beni Hatırla
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Kitaplarımız
 
 
Bağlantılar
Türk Psikoloji Dergisi
 
Türk Psikoloji Yazıları
 
Türk Psikoloji Bülteni
Türk Psikologlar Derneği © 2012. All rights reserved.
powered by sinaps iletisim