33. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı çağrısı ve toplantı rehberine ulaşabilirsiniz.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 55 saniye okuma süresine sahiptir.

Bilindiği üzere 10 Nisan 2021 Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan Türk Psikologlar Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısının ikinci oturumu geri bırakılmıştır. Türk Psikologlar Derneği 33. Olağan Genel Kurulunun ikinci oturumu, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Şili Meydanı Paris Cad. 49B Çankaya Ankara adresindeki Çankaya Sahnesi'nde aşağıdaki gündemle düzenlenecektir. Oturumda toplantı yeter sayısı aranmayacaktır.

Türk Psikologlar Derneği 33. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

  1. Hazirun Tespiti
  2. Genel Başkanın Açılış Konuşmaları
  3. Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçimi ve Yetkilendirilmesi
  4. 2018-2021/I. Çeyrek Dönemi Konsolide Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
  5. 2018-2020 Dönemi Dernek Organlarının İbra Oylamaları
  6. 2021-2023 Dönemi Dernek Organlarının Seçimi
  7. Kapanış

24.04.1930 tarih 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, T.C. İçişleri Bakanlığının 30.10.2020 tarihli (CİMER) yazısı, T.C. Sağlık Bakanlığının 01.10.2020 tarihli COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve T.C. İçişleri Bakanlığının 11.11.2020 ve 01.06.2021 tarihli genelgelerinin amir hükümlerine dayanarak yeni tip Korona virüsü salgını nedeniyle genel kurul toplantısının düzenlenmesinde alınacak başlıca önlemler ile genel hatırlatmalar toplantı rehberinde yayımlanmıştır.

pdf Toplantı rehberine erişmek için tıklayınız.


 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>