Sağlık Meslek Mensupları Düzenlemesi

Bakanlığın davetiyle düzenlenen toplantıda gelişmeler paylaşıldı.

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 52 saniye okuma süresine sahiptir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Dairesi tarafından 3 Mart 2020’de başlatılan “Sağlık Meslekleri Mevzuat Güncellemesi” çalışması, ilgili daire başkanlığı ve meslek örgütlerinin iş birliği ile devam ediyor.

Ön hazırlıkları 2019 yılında başlatılan ve Mart 2020’den bu yana sağlık meslek tanımlarının yapılabilmesi, standartların belirlenmesi ve sağlık çalışanlarının görev analizlerinin yapılması adına yürütülen çalışmalar kapsamında kurumumuzdan iş listelerinin hazırlanması, iş analiz formlarının oluşturulması, lisans eğitimi içeriklerinin Bloom taksonomisi yöntemiyle analizi ile bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenim kazanım düzeylerinin belirlenmesi talep edilmiş; çalışmanın tüm aşamalarında rol alan kurumumuz, Mart 2020’de internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonucu alanda çalışan meslek mensuplarımızın desteğiyle gerekli bilgi ve belge setlerini hazırlayarak yetkili makama iletmiştir.

Bakanlığın ilgili dairesi tarafından 05.04.2021 tarihinde düzenlenen ve sağlık meslek örgütleri temsilcilerinin davet edildiği Sağlık Meslekleri Mevzuatı Durum Değerlendirilmesi Çevrimiçi Toplantısı’na kurumumuzu temsilen Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmeer ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Psk. Nihan Tezer Yörük katılmıştır.

Toplantı katılımcılarına, serbest çalışma düzenlemesinin de yer alması hedeflenen sağlık meslekleri mevzuatının güncellenmesi konusundaki çalışmaların devam ettiği; ayrıca bir süredir veri toplama aşamasında olan bazı sağlık mesleklerinin serbest çalışma yönetmeliği ile ilgili çalışmaların başlatıldığı ve bu çalışmaların 2021 yılı sonuna dek tamamlanmasının planlandığı hususları aktarılmıştır.

Kurumumuzun yoğun emek sarf ettiği bu mevzuat çalışması kapsamında, her sağlık mesleğinin lisans eğitimleri temel alınarak, uzmanlık alanlarının ise ek maddelerle düzenleneceği bilgisi edinilmiştir. 

Toplantıda ayrıca temasların sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi adına tek elden yürütülmesi esası benimsenmiştir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>