Şube Olağan Genel Kurulları Hakkında Duyurumuz

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 45 saniye okuma süresine sahiptir.

"Şubelerimiz olağan genel kurul toplantıları için hazırlıklarını gerçekleştirip duyuruya çıkmış olsalar da, en son 33. Olağan Genel Kurulda gerçekleşen tüzük değişikliği sebebiyle '3 yılda bir' gerçekleştirilmesi kararlaştırılan olağan genel kurulun şubelerimizi de ilgilendirdiği görüşü Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce tarafımıza iletilmiş ve bu nedenle şube genel kurullarının 2023 Ocak-Şubat aylarında gerçekleştirilmek üzere ertelenmesine şube yönetimlerimiz ile karar verilmiştir."

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>