Ortaklıklar

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 59 saniye okuma süresine sahiptir.

 • Adnan Kahveci Vakfı

  15 Mart 2019 tarihinde imzalanan protokol ile Türkiye’de geçici koruma altında yaşayan Suriyelilerin sosyal uyumuna yönelik yürütülecek projelerde sivil toplum kuruluşları arasında kapsamlı işbirliği amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda Adnan Kahveci Vakfı ile

  - akademik ve teknik destek
  - eğitim içeriği desteği
  - izleme ve değerlendirme
  - analiz ve raporlama

  hususlarında beş(5) yıl süreyle ortaklık yürütülmesi hususunda mutabakata varılmıştır.

 • Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı

  Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı, çocuklara karşı şiddeti önlemede sivil toplumun izleme ve savunu rolünü güçlendirmek üzere çalışır; çalışmalarında çocukların haklarını yasal garanti altına alan, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alır ve çalışmalarına yön verir. Ağ ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiye Internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

 • Çocuk Gelinlere Hayır Ulusal Platformu

 • Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu

 • Denge ve Denetleme Ağı

  Toplumun çeşitli kesimleri ile farklı siyasi görüşlerden ulusal ve yerel 300’e yakın sivil toplum örgütünün yanı sıra on binlerce destekçi ve takipçinin, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için bir araya gelerek 2011 yılında, yeni anayasa çalışmaları sırasında oluşturduğu Denge ve Denetleme Ağı (DDA), Temmuz 2012’den bu yana izleme, politika üretimi, kamuoyu oluşturma ve savunuculuk yöntemlerini kullanarak Türkiye’nin demokratikleşmesinde vazgeçilmez olan denge ve denetleme sisteminin güçlendirilmesine katkı sunmak için çabalıyor. Ağa ilişkin ayrıntılı bilgiye internet sitesinden erişebilirsiniz.

 • Erken Çocukluk Gelişimi Platformu

  Çocuk Gelişimi ve Eğitimciler Derneği ile UNICEF işbirliği ile yürütülen Erken Çocukluk Gelişimi Politikaları Projesinin bir çıktısı olarak 26.12.2020 tarihinde kurulan platform, erken çocuk gelişimini destekleyen tüm meslek mensuplarına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasında iletişim ağı oluşturmak; bilgi, birikim ve deneyimleri paylaşmak; istişare ve iş birliği ile ortak çalışma zemini hazırlamak; kanıta dayalı erken çocukluk gelişimini destekleyecek hizmetlere daha fazla yatırım yapılmasını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Ayrıntılı bilgiye internet sitesinden erişilebilmektedir.

 • Giunti Psychometrics Türkiye

  Giunti Psychometrics Türkiye ile WISC-IV uygulamaları konusunda ortaklık yürütülmektedir.

 • Sivil Toplum Afet Platformu

 • Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu

  1995 yılında bir araya gelen bir grup psikoloji öğrencisi tarafından tohumu atılan Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu, faaliyetlerini Türk Psikologlar Derneği himayesinde, ancak derneğin idari süreçlerinden tümüyle bağımsız olarak sürdürmektedir.

 • Türkiye Mülteci Konseyi

  Türk Psikologlar Derneği 2018 yılı Mayıs ayı itibarıyla Türkiye Mülteci Konseyi jenerik ismiyle faaliyet gösteren Mültecilere Yardım Toplulukları Derneğine üye olmuştur. Konsey ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiye Internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>