Tarihçe

Bilimin Gücüyle Kamu Yararına

0%
*Bu yazı tahmini 8 dakika 28 saniye okuma süresine sahiptir.

1970’lerde psikolojik hizmetlere duyulan ihtiyacın artmasıyla birlikte bu alanda çalışan bireyler de birtakım meslekî gereksinimler duymaya başlamış ve bu gereksinimlerin örgütlü bir çatı altında karşılanabilmesi amacıyla 25 Ekim 1976 tarihinde Psikologlar Derneği (PD), Ankara’da kurulmuştur. 1992’de başlatılan Çarşamba Buluşmaları ile birlikte psikoloji bilimi ve meslek uygulamalarının geliştirilmesi, meslekî tanımları kapsayan bir kanun ihtiyacı ve bir meslek birliği kurulması konuları başta olmak üzere psikoloji ve psikologlara ilişkin her nevi gündem ele alınmaya başlamıştır. Üye ve gönüllülerinin konutları ya da işyerleri gibi kişisel alanlarda düzenlenen Çarşamba Buluşmaları gibi derneğin diğer faaliyetlerinin de dernek yöneticilerinin bireysel ve gönüllü katkılarıyla sürdürülebildiği bu dönemin ardından daha işlevsel ve güçlü bir meslek örgütü olma yolundaki adımlar benimsenmiştir. Faaliyet gösterdiği alanda yurt çapında en çok üyeye sahip meslek örgütü haline gelen Psikologlar Derneğine 29 Kasım 1994 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından “unvanda Türk sözcüğü kullanma izni” verilmiş; böylelikle derneğin unvanı “Türk Psikologlar Derneği” olarak güncellenmiştir. Kısa süre sonra, 1996 yılında, 1956’da İstanbul’da kurulmuş olan Psikoloji Derneği, Ankara merkezli Türk Psikologlar Derneğine katılmış, güç birliği sağlanmıştır. Takvimler 1997 yılının Aralık ayını gösterdiğinde Bakanlar Kurulu kararıyla derneğe “kamu yararına çalışan dernek statüsü” tanınmıştır. 1999 yılındaki Marmara Depremi sonrasında deprem bölgesine acil ve iyi organize edilmiş müdahalelerin sağlanabilmesine yönelik geliştirilen müdahale programı Türk Psikologlar Derneği tarafından başlatılmış ve T.C. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi ve UNICEF ile kurulan iş birliği ile sürdürülmüştür. Bu anlamda Türk Psikologlar Derneğinin, bölgeye psikolojik yardım hizmetini başlatan kurum olduğunu ifade etmek yerinde olacaktır. Dernek, özellikle Marmara Depremi ile birlikte uzmanlaştığı travmaya müdahale konusundaki deneyim ve yetkinliklerini her türlü kriz, travmatik olay ve afette gönüllü olarak sunmaya devam etmektedir.

Tarihten Notlar:

 • 1976 - Kuruluş

  Psikologlar Derneği, 25 Ekim 1976 tarihinde Ferhunde (KARABONCUK) ÖKTEM, Gündüz VASSAF, Yurdal TOPSEVER, Melda AKÇAKIN, Meral BOŞGEZMEZ, Songül GÜÇRAY, Doğan CÜCELOĞLU, Hüseyin ÖKMEN, Şükrü PAMUKÇU ve Mehtap TAMER tarafından Ankara'da kuruldu.

 • 1978 - Psikoloji Dergisi

  Psikoloji Dergisi (güncel adı Türk Psikoloji Dergisi) yayım hayatına başladı.

 • 1989 - İlk Şube Kuruluşu

  Türk Psikologlar Derneğinin ilk şubesi İzmir'de kuruldu.

 • 1992 - Çarşamba Buluşmaları

  Çarşamba Buluşmaları, üye ve gönüllülerin konutları ya da işyerleri gibi kişisel alanlarda, kısıtlı imkânlarla başlatıldı. Aynı yıl Uluslararası Psikolojik Bilimler Birliğine (IUPsyS) üyelik gerçekleşti.

 • 1993 - EFPA Üyeliği

  Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonuna (EFPA) üyelik gerçekleşti.

 • 1994 - Unvan Değişikliği

  29 Kasım 1994 tarih 6350 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla "unvanda Türk sözcüğü kullanma izni” tanınan derneğin unvanı Türk Psikologlar Derneği olarak güncellendi. Aynı yıl Türk Psikoloji Bülteni yayım hayatına başladı.

 • 1995 - İnkılap Sokak Dönemi

  Derneğin ilk genel merkez ofisi kiralandı ve dernek çalışmaları İnkılap Sokak'taki dairede sürdürülmeye başladı; eş zamanlı olarak Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi kuruldu. Aynı yıl Türk Psikoloji Dergisi, SSCI endeksinde taranmaya başladı ve böylelikle endekste taranan ilk Türkçe süreli yayın olarak tarihe geçti.

 • 1996 - Güçler Birleşiyor

  1956’da İstanbul’da kurulmuş olan Psikoloji Derneği, Ankara merkezli Türk Psikologlar Derneğine katıldı.

 • 1998 - Türk Psikoloji Yazıları

  Türk Psikoloji Yazıları yayım hayatına başladı.

 • 1999 - Meşrutiyet Caddesi Dönemi

  Eğitim ve yayıncılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla, unvanı 2013 yılında "Türk Psikologlar Derneği İktisadi İşletmesi" olarak değiştirilecek olan "Psikologlar Birliği Yayın Eğitim Gelişim Hizmetleri Dernek İktisadi İşletmesi" unvanı altında bir iktisadi işletme kuruldu. Türk Psikologlar Derneğinin genel merkez ofisi, Meşrutiyet Caddesi'ndeki yeni adresine taşındı. Aynı yıl yaşamam Marmara Depremi sonrası, yaklaşık 500 meslek mensubunun gönüllü destekleriyle travmaya müdahalede uzmanlaşma sağlanarak Başbakanlık ve UNICEF ile iş birliği geliştirildi.

 • 2002 - TÜBA Ödülü

  Türk Psikologlar Derneği adına Prof. Dr. Işık Savaşır, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından hizmet ödülüne layık görüldü.

 • 2011 - Bültenin Vedası

  Türk Psikoloji Bülteni yayım hayatına veda etti.

 • 2012 - İnternet Sitesi

  psikolog.org.tr adresi üzerinden yayın yapan internet sitesi, üyelik işlemlerinin takip edilebileceği yeni bir platforma taşındı ve üyelik başvuruları yeni site üzerinden alınmaya başladı.

 • 2014 - SomaDA Projesi

  13 Mayıs 2014'te Manisa Soma'daki kömür madeninde çıkan yangın sonrasındaki yaraların sarılması amacıyla Borusan Holding, Allianz Türkiye ve SAP Türkiye'nin katkılarıyla SomaDA Projesi başlatıldı. 7 Aralık 2014 tarihinde Amerikan Psikoloji Birliği (APA) ile iş birliği anlaşması imzalandı.

 • 2015 - WISC-IV Türkiye'de

  Norm ve standardizasyon telifi Türk Psikologlar Derneğine bırakılmış olan WISC-IV Türkiye Türkçesi versiyonunun uyarlama süreci tamamlandı; meslek mensuplarının uygulama yetkinlikleri için eğitim planlamaları başlatıldı.

 • 2016 - Gaziosmanpaşa Dönemi

  Türk Psikologlar Derneği 40. yılını kutlarken genel merkez ofisi, Gaziosmanpaşa'daki 2004'te satın alınmış olan daireye taşındı.

 • 2018 - Yapısal Reformlar

  Türk Psikologlar Derneğini geleceğe taşıyacak yapılanma ve iç mevzuatın geliştirilebilmesi amacıyla alan dışından profesyonel icracı ve müşavirler ile Organizasyon Şemasının Güncellenmesi Programı ve tüzük değişikliğine ilişkin kısa ve orta vadeli çalışmalar başlatıldı.

 • 2019 - Yayıncılık Atılımları ve Yeni Uluslararası İş Birlikleri

  Türk Psikologlar Derneği Yayınları tarafından yayımlanan kitapların yaygın dağıtım ağına katılmasına yönelik hedefler hayata geçirildi. 12 Nisan 2019 tarihinde Rus Psikoloji Derneği (RPO) ve 24 Mayıs 2019 tarihinde Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği (KTPD) ile iş birliği anlaşmaları imzalandı. IMS ve HfCF'in Türkiye'de uygulanabilmesi için uluslararası hazırlıklar tamamlandı. Aynı yılın temmuz ayında TPDtv yayım hayatına başladı. Yıl sonunda ise çocuk kitapları serisinin tohumu atıldı.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>