MMPI Uygulama Eğitimi
Kodu: #225

Eğitmen: Dr. Psk. Sezin Andiç

Şube: BURSA

Adres: Online Eğitim

3.489 TL
Bu eğitim 27/02/2023 tarihine başlayacaktır.

MMPI Eğitimi

 

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama Eğitimi

Eğitimci: Psk. Dr. Sezin ANDİÇ

İçerik: MMPI testinin kuramsal ve uygulamalı olarak tanıtılması, uygulanıp, yorumlanabilir ve

rapor şeklinde ifade edilir hale getirilmesi.

A- Kuramsal Aşama

a. MMPI testinin geliştirilmesi

b. Standardizasyon ve norm çalışmaları

c. Geçerlilik ve güvenirliği

d. Psikopatoloji ve kişilik değerlendirme aracı olarak MMPI’ın yeri ve dikkat edilmesi gereken

noktalar

e. Geçerlik alt ölçeklerinin tanıtılması, geliştirilme sürecinin psikopatoloji yönünden önemi

f. Klinik alt ölçeklerinin tanıtılması, geliştirilme sürecinin psikopatoloji yönünden önemi

g. MMPI’in değerlendirilmesinde tüm alt ölçeklerin bütün bir profil olarak ele alınmasının gerekliliği

h. MMPI daki diğer özel araştırma alt ölçeklerinin tanıtılması

i. MMPI daki gelişmeler ve MMPI 2 deki yenilikler

B- MMPI ın Uygulanması

a. En az 5 profil uygulanıp, değerlendirilip rapor haline getirilecektir.

b. En az 2 profilin psikopatolojik içerik taşıyor olması gerekmektedir.

Kursun Hedefleri: MMPI aracılığı ile psikopatolojinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, rapor haline

dönüştürülmesi, MMPI aracılığı ile psikiyatrik semptomları tanıyıp ayırt edebilmeyi sağlama

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Psikoloji Bölümünden mezun olmak, Psikopatoloji bilgisine

sahip olmak, Klinik psikoloji alanında çalışıyor olmak,

Yer: ONLİNE OLARAK  ‘ZOOM’  YAPILACAKTIR.

Sure: 32 saat

Tarihi: 27-28 Şubat - 1- 2 Mart 2023

Saat: 09.30-17.30

TPD Üyesi Psikolog: 1.744.51 TL (KDV Dahil)

TPD Üyesi Olmayan Psikolog: 3.489.02 TL (KDV Dahil)


 

 

 

 

Eğitimler için kayıt gerçekleştirilmiş ancak iptal talebi olan durumlar için aşağıda belirtilen koşullarda iptaller gerçekleştirilebilmektedir.

 

  1. Eğitimin son 10 gün ile eğitim sürecinde katılımcıdan kaynaklı ‘’ eğitim iptal durumunda’’  eğitimin tam ücretinden %40 kesinti uygulanır.

 

  1. Sağlık durumu nedeniyle oluşan iptal durumlarında Devlet Hastanesinden son 10 gün içerisinde alınmış, sağlık durumunu ve istirahat süresini açıklayan heyet raporu geçerli sayılmaktadır.

 

  1. Eğitim iptal koşulları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

 

Kontenjan: 12 Kişi

Verilecek Belge: Sertifika

EĞİTİM ONLİNE OLARAK YAPILACAKTIR. 

 Kayıt için: Sezen Tunca Mutlu    İletişim: 0542 564 19 42

 

>