COVID-19 Salgını Gönüllü Psikolog Formu

Çevrimiçi platformda sunulacak destek çalışmalarında yer almak isteyen meslek mensuplarını bekliyoruz.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 55 saniye okuma süresine sahiptir.

COVID-19 salgını sebebiyle hep birlikte zor günler deneyimlemekteyiz. Yaşanılan pandemi sürecinde, Türk Psikologlar Derneği Genel Merkez, Şube Yönetim Kurulları ve Travma, Afet ve Kriz Birimi olarak koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Dayanışmanın ve birlikte olmanın daha da çok önem kazandığı bugünlerde, geçmişte ülkemizde yaşanan kitlesel travmalarda olduğu gibi, salgından doğrudan ve/ya dolaylı olarak etkilenen yurttaşlarımızla, sağlık çalışanlarıyla ve ruh sağlığı çalışanlarıyla dayanışmak ve ihtiyacı olanlara psikososyal destek sağlamak için, ruh sağlığı alanında hizmet veren diğer meslek örgütleri ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Planlanan psikososyal destek çalışmaları kapsamında, öncelikli olarak sağlık çalışanlarına ve sağlık çalışanlarının ailelerine destek vermekle birlikte, kamuya yönelik hizmet vermek de planlanan amaçlar arasındadır.

Çevrimiçi (online) platformda sunulacak bu destek çalışmalarına gönüllü olarak katkı sağlamak isteyen, klinik görüşme deneyimine ve temel travma bilgilerine sahip meslektaşlarımızın bu form aracılığı ile bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz.

Bu çalışma sürecinde başvuru formunu dolduran herkese yönlendirme yapılmayabileceğini, ihtiyaç dahilinde sizinle iletişim kurulacağının önemle belirtmek isteriz.

FORMA BAĞLAN

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.