Travma, Afet ve Kriz Birimi Gönüllü Formu

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 37 saniye okuma süresine sahiptir.

Değerli meslektaşlarımız,

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen depremin hemen sonrasında Türk Psikologlar Derneğinin genel merkez ve şube yönetim kurulları ile Travma, Afet ve Kriz Birimi olarak koordinasyon içindeyiz. Bölgeden gelen haberleri takip ederek durumu ve ihtiyacı değerlendirmek öncelikli gündemimiz. Valilik, kaymakamlık, belediyeler ve bakanlıklarla koordineli bir işbirliği içinde gerekli psikososyal destek çalışmalarını başlatmak üzere hazırız.

Elazığ'a yönelik psikososyal destek çalışmaları kapsamında, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, enkazdan çıkarılan yaralılara ve yaralı yakınlarına, olayı doğrudan yaşayan veya tanıklık edenlere, arama-kurtarma ve yardım çalışanlarına ve de olaya meslekleri gereği tanıklık eden kişilere destek vermek için hazırız.

Bu amaç çerçevesinde, Ankara ve civar illerde yaşayan/çalışan, Elazığ'da yürütülecek olan gönüllü destek çalışmalarına katkı sağlamak isteyen, travma alanında deneyimli ve TPD üyesi olan meslektaşlarımızın bu form aracılığı ile bizimle iletişime geçmelerini rica ediyoruz.

https://docs.google.com/forms/d/1Ig9qnT8LHAaWZPdN7gd62bjfVJIlQSR2vFK486JtY1w/viewform?edit_requested=true

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.