Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimi
Kodu: #214

Eğitmen: Psk. Özden YALÇINKAYA ALKAR

Şube: GENEL MERKEZ

Adres: Online Eğitim

5.500 TL
Bu eğitim 29/01/2023 tarihine başlayacaktır.

BİLİŞSEL VE DAVRANIŞCI TERAPİ EĞİTİMİ 

(4 Modül 64 saat)

Online satış mevcut değildir. Lütfen ödeme işlemi için idari.asistan@psikolog.org.tr adresine mail atınız.

Eğitmenler:

PROF. DR. Özden YALÇINKAYA ALKAR, Klinik Psikolog

 

Eğitim Amacı ve İçeriği

Bu eğitim, psikoterapi sisteminin iki dalgasının en sık kullandığı çağdaş teknikleri, teorik altyapıları, bilimsel temelleri ve klinik uygulamaları çerçevesinde psikologlara aktarmayı hedeflemektedir. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi 4 modülden oluşacak olup online olarak eğitim alanında PROF. DR. Özden YALÇINKAYA ALKAR, tarafından verilecektir. Eğitim içeriği 64 saatten oluşmaktadır.

 

EĞİTİM 1
1. Temel Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Yaklaşımı

 • Hafta 1 Genel giriş

Modül 1 Ön Değerlendirme
Modül 2 Kursun amacı, içeriği ve yapısının tanıtımı
Modül 3 BDT’ ye giriş
Modül 4 Seansların yapısı
Modül 5 Terapötik ilişki
Modül 6 Amaç belirlemek
Modül 7 Değerlendirme

 • Hafta 2 Bilişsel kavramsallaştırma

Modül 1 Haftaya giriş
Modül 2 Bilişsel model
Modül 3 Otomatik düşünceler
Modül 4 Temel inançlar, varsayımlar ve baş etme
Modül 5 Bilişsel Kavramsallaştırma diyagramı
Modül 6 Haftanın özeti
Modül 7 Hafta 2: Değerlendirme soruları

 • Hafta 3 Bilişsel çarpıtmaların ele alınması

Modül 1 Haftaya giriş
Modül 2 Otomatik düşünce, temel inanç, varsayımlar ve baş etme stratejileri
Modül 3 Bilişsel çarpıtmalar
Modül 4 Bilişlerin ele alınması
Modül 5 Haftanın özeti

 • Hafta 4 Ödev planlama

Modül 1 Haftaya giriş

Modül 2 Ödev planlama
Modül 3 Ödevler nasıl kullanılır?
Modül 4 Ödevlerin gözden geçirilmesi
Modül 5 Özet
Modül 6 Değerlendirme Hafta 4
Modül 7 Kurs genel değerlendirmesi : Temel Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımı
Modül 8 Kurs sonu ve geribildirim

 

EĞİTİM 2
2. Depresyonda Bilişsel Davranışçı Terapi(BDT)

 • Hafta 1 Depresyon için BDT yaklaşımına giriş

Modül 1 Depresyon için BDT’ ye giriş
Modül 2 Ön değerlendirme
Modül 3 Derse giriş
Modül 4 Depresyon için BDT’ye giriş
Modül 5 Bilişsel Model
Modül 6 Genişletilmiş Bilişsel Model
Modül 7 Haftanın özeti
Modül 8 Hafta 1 Değerlendirme: Depresyonda BDT’ ye giriş

 • Hafta 2 Bilişsel Kavramsallaştırma Diyagramını kullanarak terapi

Modül 1 Haftaya giriş
Modül 2 Bilişsel Kavramsallaştırma Diyagramını
Modül 3 Bilişsel kavramsallaştırma diyagramını kullanarak terapi planlama
Modül 4 Özet

 • Hafta 3 Terapinin yapı taşlarını oluşturmak

Modül 1 Haftaya giriş
Modül 2 Ön değerlendirme
Modül 3 Terapötik iş birliği

Modül 4 Olumluyu vurgulama
Modül 5 Harekete geçme planlarını geliştirme
Modül 6 Haftanın özeti
Modül 7 Hafta 3 son değerlendirme: Tedavinin yapı taşlarını oluşturmak

 • Hafta 4 Terapiye başlama

Modül 1 Haftaya giriş
Modül 2 Değerlendirme seansı
Modül 3 Tanı
Modül 4 Hedef belirlemek
Modül 5 Davranışsal aktivasyon
Modül 6 Haftanın özeti
Modül 7 Hafta 4 değerlendirme: Terapiye başlama

 • Hafta 5 Otomatik düşünceler

Modül 1 Haftaya giriş
Modül 2 Otomatik düşünceleri belirlemek
Modül 3 Otomatik düşünceleri belirlemek için alternatif teknikler
Modül 4 Otomatik düşünceleri ve duyguları ayırt etmek
Modül 5 Otomatik düşüncelerin değerlendirilmesi
Modül 6 Davranışsal Deney (DD)
Modül 7 Otomatik düşünceleri ele almak için diğer teknikler
Modül 8 Haftanın özeti
Modül 9 Değerlendirme Hafta 5: Otomatik düşünceler

 • Hafta 6 Temel İnançları Değiştirme, Koşullu Varsayımlar ve Baş Etme

Modül 1 Haftaya giriş
Modül 2 Temel İnançlar
Modül 3 Baş etme stratejileri
Modül 4 Özet
Modül 5 Haftanın değerlendirmesi 6: Temel inançları değiştirme, koşullu varsayımlar ve baş etme

 • Hafta 7 Bilişsel ve Davranışçı Teknikler

Modül 1 Bilişsel ve Davranışçı Teknikler
Modül 2 Problem çözme
Modül 3 Diğer terapi yaklaşımlarından tekniklerin kullanılması
Modül 4 Özet
Modül 5 Haftanın değerlendirmesi 7 Bilişsel ve Davranışçı Teknikler

 • Hafta 8 Sonlandırma ve Relapsın Önlenmesi

Modül 1 Haftaya giriş
Modül 2 Oturumları sonlandırmaya hazırlık
Modül 3 Görüşmeleri seyrekleştirme becerileri
Modül 4 Sonlandırmaya yakın aktiviteler
Modül 5 Takip oturumları
Modül 6 Sonlandırma ile ilgili güçlükler
Modül 7 Haftanın özeti
Modül 8 Kurs sonu Değerlendirme ve geribildirim

 

EĞİTİM 3
3. Kaygı Bozuklukları için Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

 • Hafta 1 Kaygı Bozuklukları için BDT

Modül 1 Kaygı Bozuklukları için BDT’ye giriş
Modül 2 Derse Giriş
Modül 3 Kaygı bozuklukları için BDT’ye giriş
Modül 4 Bilişsel Vaka Diyagramının(CCD) gözden geçirilmesi
Modül 5 Vaka Kavramsallaştırma Diyagramı (Case Conceptualization Diyagram(CCD)
Modül 6 Özet
Modül 7 Haftanın değerlendirmesi 1: Kaygı Bozuklukları için BDT

 • Hafta 2 Kaygı Bozuklukları için Bilişsel Müdahaleler

Modül 1 Haftaya Giriş
Modül 2 Bilişsel Modeli Danışana Tanıtmak
Modül 3 Otomatik Düşünceleri Belirlemek
Modül 4 Felaketleştirmenin azaltılması ve Problem Çözme
Modül 5 Haftanın Özeti
Modül 6 Hafta 2 Değerlendirme: Kaygı Bozuklukları için Bilişsel Müdahaleler

 • Hafta 3 Davranışsal Deney ve Maruz Bırakma Egzersizleri

Modül 1 Haftaya Giriş
Modül 2 Oturum içi Davranışsal Deneyler
Modül 3 Davranışsal Deneyler
Modül 4 Maruz bırakma Egzersizleri
Modül 5 Maruz Bırakma Hiyerarşisi
Modül 6 Hayali, Düşünce ve Vücut Duyumu Maruz Bırakmaları
Modül 7 Haftanın Özeti
Modül 8 Hafta 3 değerlendirme: Davranışsal Deney ve Maruz Bırakma Egzersizleri

 • Hafta 4 Kaygının Fizyolojik Yönü, Mindfullnes(Bilinçli Farkındalık), Terapötik İlişki ve Tedavinin Yapısı

Modül 1 Haftaya Giriş
Modül 2 Gevşeme Eğitimi
Modül 3 Düşüncelere ilişkin bilinçli farkındalık
Modül 4 Terapötik İlişki
Modül 5 4. Haftanın özeti
Modül 6 Haftanın Değerlendirmesi 4: Kaygının Fizyolojik Yönü, Mindfullnes, Terapötik İlişki ve
Tedavinin Yapısı

 • Hafta 5 Genellenmiş Kaygı Bozukluğu (GKB)

Modül 1 Haftaya Giriş
Modül 2 GKB ‘nun tanı kriterleri
Modül 3 GKB bilişsel modeli
Modül 4 Vaka örneği: Vakanın bilişsel kavramsallaştırılması
Modül 5 BDT’nin GKB’na uygulanması

Modül 6 Özet
Modül 7 Hafta Değerlendirmesi 5: GKB

 • Hafta 6 Panik Bozukluk ( PB )

Modül 1 Haftaya Giriş
Modül 2 PB için Tanı Kriterleri
Modül 3 Panik Bozukluğun Bilişsel Modeli
Modül 4 Vaka örneği: Vakanın bilişsel kavramsallaştırılması
Modül 5 BDT’nin PB’na uygulanması
Modül 6 Özet
Modül 7 Hafta 6 değerlendirme: Panik Bozukluk

 • Hafta 7 Sosyal Kaygı Bozukluğu (SKB)

Modül 1 Haftaya Giriş
Modül 2 Sosyal Kaygı Bozukluğu Tanı Kriterleri
Modül 3 Sosyal Kaygı Bozukluğunun Bilişsel Modeli
Modül 4 Vaka örneği: Vakanın bilişsel kavramsallaştırılması
Modül 5 BDT’nin SKB’na uygulanması
Modül 6 Haftanın Özeti
Modül 7 Hafta 7 değerlendirme: Sosyal Kaygı Bozukluğu

 • Hafta 8 Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Modül 1 Haftaya Giriş
Modül 2 OKB için Tanı Kriterleri
Modül 3 OKB nin Bilişsel Modeli
Modül 4 Vaka örneği: Vakanın bilişsel kavramsallaştırılması
Modül 5 BDT’nin OKB’te Uygulanması
Modül 6 Haftanın Özeti
Modül 7 Hafta 8 değerlendirme: Obsesif Kompulsif Bozukluk
Modül 8 Kaygı bozuklukları Son değerlendirme
Modül 9 Kurs sonu ve geribildirim

 

EĞİTİM 4
4. Kişilik Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

 • Hafta 1. Kişilik Bozukluklarında BDT Giriş ve Kavramsallaştırma

Modül 1 Ön değerlendirme
Modül 2 Kişilik Bozukluklarına Giriş
Modül 3 Kişilik Bozukluklarında BDT’ye giriş
Modül 4 Kişilik Bozuklarında Tanı Koymak
Modül 5 Kişilik Bozukluklarının Bilişsel Formülasyonu-Bölüm 1
Modül 6 Kişilik Bozukluklarının Bilişsel Formülasyonu-Bölüm 2
Modül 7 Kişilik Bozukluklarının Bireysel Kavramsallaştırılması
Modül 8 Özet
Modül 9 Hafta 1 Değerlendirme: Kişilik Bozukluklarına Giriş

 • Hafta 2 Kişilik Bozukluklarına Giriş ve Kavramsallaştırma

Modül 1 BDT Tedavisini Gözden Geçirme
Modül 2 Kişilik bozukluğu olan danışanlarla tedaviye başlama
Modül 3 BDT’nin Kişilik Bozuklukları için uygulanması
Modül 4 Kişilik Bozukluklarında Problemleri Spesifikleştirmek
Modül 5 Kişilik Bozukluklarında Terapi Oturumu ve Tedavi Planı
Modül 6 Kişilik Bozukluklarında Başka terapi yaklaşımlarından tekniklerin kullanılması
Modül 7 Özet
Modül 8 Hafta 2 Değerlendirme: Kişilik bozukluklarında BDT uygulamasının değerlendirilmesi

 • Hafta 3 Kişilik Bozukluklarında Danışanı Temel İnançlar Hakkında Eğitme

Modül 1 Haftaya Giriş
Modül 2 Kişilik Bozukluklarında Temel İnançları Belirleme
Modül 3 Kişilik Bozukluklarında Farklı Durumlardaki Temaları Belirleme
Modül 4 Kişilik Bozukluklarında Danışanı Temel İnançlar Hakkında Eğitme: Bölüm 1
Modül 5 Kişilik Bozukluklarında Danışanı Temel İnançları Değiştirmek için Motive Etme

Modül 6 Özet
Modül 7 Hafta 3 değerlendirme: Kişilik Bozukluklarında Danışanı Temel İnançlar Hakkında Eğitme

 • Hafta 4 Kişilik Bozukluklarında Temel İnançları Modifiye Etmek/Değiştirmek

Modül 1 Kişilik Bozukluklarında Temel İnançları Modifiye Etmeye/Değiştirmeye Giriş
Modül 2 Kişilik Bozukluklarında Yeni Temel İnançlar Geliştirmek
Modül 3 Kişilik Bozukluklarında Yeni temel inançları desteklemek için dolaylı teknikler
Modül 4 Kişilik Bozukluklarında Eski temel inançları değiştirmeye giriş
Modül 5 Kişilik Bozukluklarında Erken dönem deneyimlerin yeniden yapılandırılması
Modül 6 Kişilik Bozukluklarında Yeni temel inançların güçlendirilmesi için temel teknikler
Modül 7 Özet
Modül 8 Hafta 4 Son Değerlendirme: Kişilik Bozukluklarında Temel İnançları Modifiye
Etmek/Değiştirmek

 • Hafta 5 Kişilik Bozukluklarında Terapötik İlişki Kurma

Modül 1 Kişilik Bozukluklarında Terapötik İlişki
Modül 2 Kişilik Bozukluklarında Terapötik ilişki kurma konusuna giriş
Modül 3 Kişilik Bozukluklarında Terapötik İlişkide Problemlerin Ortaya Çıkmasını Önlemek
Modül 4 Kişilik Bozukluklarında Terapi İlişkisinde Ortaya Çıkabilecek Zorlukları Kavramsallaştırmak
Modül 5 Kişilik Bozukluklarında Terapötik İlişkide Ortaya Çıkan Problemlerini Çözmek
Modül 6 Kişilik Bozukluklarında Genişletilmiş Vaka Örnekleri
Modül 7 Kişilik Bozukluklarında Danışana Kişilerarası İlişkilerine İlişkin Geribildirim Vermek
Modül 8 Özet
Modül 9 Hafta 5 Değerlendirme: Kişilik Bozukluklarında Terapötik İlişki Kurma

 • Hafta 6 Kişilik Bozukluklarında Sorunların Belirlenmesi, Önlenmesi ve Çözülmesi

Modül 1 Kişilik Bozukluklarında Problemlerin Belirlenmesi
Modül 2 Kişilik Bozukluklarında Problemin Kavramsallaştırılması
Modül 3 Kişilik Bozukluklarında Problemi Önleme ve Çözme
Modül 4 Kişilik Bozukluklarında Problemleri Çözmek
Modül 5 Özet

Modül 6 Hafta 6 Değerlendirme: Kişilik Bozukluklarında Sorunların Belirlenmesi, Önlenmesi ve
Çözülmesi
Modül 7 Kişilik Bozuklukları Kurs Genel Değerlendirmesi
Modül 8 Eğitim Sonu ek kaynakların paylaşılması ve eğitime ilişkin geribildirim

Bu program PROF. DR. Özden YALÇINKAYA ALKAR tarafından hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır.

 

Katılımcılar ve Ön Koşullar

Psikoloji lisans programı mezunu olmak veya psikoloji lisans bölümü 4. sınıf olmak.

 

Değerlendirme

Program sonunda %80 devam koşulunu sağlayan katılımcılara Türk Psikologlar Derneği tarafından Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimini tamamladığına dair sertifika verilecektir.

Süre

:

64 saat

Tarihler

:

29 Ocak 2023 Pazar Saat: 09.00 - 18.00

5 Şubat 2023 Pazar  Saat  09.00 - 18.00

12 Şubat 2023 Pazar  Saat  09.00 - 18.00

19 Şubat 2023 Pazar  Saat  09.00 - 18.00

26 Şubat 2023 Pazar Saat   09.00 - 18.00

5 Mart 2023  Pazar Saat 09.00 - 18.00

12 Mart 2023  Pazar Saat 09.00 - 18.00

19 Mart 2023  Pazar Saat 09.00 - 18.00

 

 

 

 Ücret 

 

TPD Üyesi Olan: 5500 TL’dir. KDV DAHİL. 

Not ve Anımsatmalar

Kayıt yaptırıp mücbir sebep olmaksızın eğitime katılmaktan vazgeçen kişilere eğitim bedeli iade edilmez.

Üyelik aidat borcu bulunmayan üyeler eğitime katılım sağlayabilmektedir.

Bu eğitimin bedeline, eğitim hizmet bedeli ile birlikte uzaktan eğitim için gereken materyal bedeli de dahil edilmiştir. 

xlsKayıt ve ödeme için 0553 197 60 26 telefon numarasını arayabilir yada idari.asistan@psikolog.org.tr adresine e-posta atabilirsiniz. Online satış mevcut değildir.

>