Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimi
Kodu: #169

Eğitmen: Zeynep ERDOĞAN YILDIRIM

Şube: GENEL MERKEZ

Adres: Online Eğitim Kontenjanımız mevcut olup online satışımız yoktur. Lütfen ödeme ve kayıt işlemleri için idari.asistan@psikolog.org.tr adresine mail atınız.

7.000 TL
Bu eğitim 29/07/2022 tarihine başlayacaktır.

BİLİŞSEL VE DAVRANIŞCI TERAPİ EĞİTİMİ

Online satış mevcut değildir. Lütfen ödeme işlemi için idari.asistan@psikolog.org.tr adresine mail atınız.

Eğitmenler:

Klinik Psk. Dr. Gizem ATEŞ

Dr. Öğr. Üyesi: Zeynep ERDOĞAN-YILDIRIM

 

Eğitim Amacı ve İçeriği

Bu eğitim, psikoterapi sisteminin iki dalgasının en sık kullandığı çağdaş teknikleri, teorik altyapıları, bilimsel temelleri ve klinik uygulamaları çerçevesinde psikologlara aktarmayı hedeflemektedir. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi 2 düzeyden oluşacak olup online olarak eğitim alanında uzman iki ayrı Eğitmen tarafından verilecektir. Her düzey 21 saatten oluşacak olup toplamda 42 saat olarak tamamlanacaktır. Eğitim içeriğinde 30 saat teorik 12 saat uygulama yapılacaktır. Aşağıda düzey başlıkları yer almaktadır:

 

BİRİNCİ DÜZEY: BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİNİN TEMEL YAPITAŞLARI
Bu bölümde Bilişsel Davranışçı Terapinin (BDT) kuramsal arka planının yanı sıra, seansların yapılandırılmasına ve temel bilişsel ve davranışçı tekniklere ilişkin teorik bilgiler verilmesi planlanmaktadır. Bu Düzeyde psikopatolojilere özgü BDT’lerin ele alınacağı ve BDT uygulamalarının yürütüleceği düzeyler için bir temel oluşturmaktadır.

Konu Başlıkları 1. DÜZEY

 • Kuramsal Arka Plan: Davranışçı Terapi, Bilişsel Terapi
 • Bilişsel Davranışçı Kuramın Temel İlkeleri
 • Bilişsel Davranışçı Terapide Değerlendirme İşlemleri
 • Bilişsel Davranışçı Terapide Seansların Yapısı ve Seansı Yapılandırma Becerileri
 • Bilişsel Davranışçı Tedavinin Yapılandırılması, Tanılar üzeri Formülasyon
 • İlk Değerlendirme Görüşmesi Örneği
 • Otomatik Düşüncelerin ve Sık Yapılan Düşünce Hatalarının Belirlenmesi ve Değişimlenmesinde Kullanılan Bilişsel ve Davranışçı Teknikler
 • Ara ve Temel İnançların Belirlenmesi ve Değişimlenmesinde Kullanılan Bilişsel ve Davranışçı Teknikler
 • Diğer Bilişsel ve Davranışçı Teknikler
 • Bilişsel Davranışçı Terapide Terapötik İlişki, İlişkideki Kırılmalar ve Dirençle Başa Çıkma
 • Terapiyi Sonlandırma, Nüks Önleme Stratejiler

 

TOPLAM 21 SAAT

 

İKİNCİ MODÜL: PSİKOPATOLOJİLERE ÖZGÜ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLER
Bu aşamada bilişsel davranışçı terapiye özgü temel teknikleri, sık karşılaşılan psikopatoloji alanlarına uygulama esaslarına ilişkin derinlemesine bilgi verilmesi ve verilen bilgilerin vaka örnekleri ile zenginleştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Konu Başlıkları 2.DÜZEY

 

 • Depresyonun Bilişsel Davranışçı Modeli
 • Tedavinin Yapılandırılması
 • Depresyonda Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları
 • Örnek Vaka Sunumu

 

 • Panik Bozukluk ve Agorafobinin Bilişsel Davranışçı Modeli
 • Tedavinin Yapılandırılması
 • Panik Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları
 • Örnek Vaka Sunumu

 

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli
 • Tedavinin Yapılandırılması
 • YAB’da Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları
 • Örnek Vaka Sunumu

 

 • Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli
 • Tedavinin Yapılandırılması
 • SAB’da Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları
 • Örnek Vaka Sunumu

 

 • Özgül Fobilerin Bilişsel Davranışçı Modeli
 • Tedavinin Yapılandırılması
 • Özgül Fobi Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları
 • Örnek Vaka Sunumu

 

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli
 • Tedavinin Yapılandırılması
 • TSSB’de Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları
 • Örnek Vaka Sunumu

 

 • Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Modeli
 • Tedavinin Yapılandırılması
 • OKB’de Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları
 • Örnek Vaka Sunumu

 

 • Yeme Bozukluklarının Bilişsel Davranışçı Modeli
 • Tedavinin Yapılandırılması
 • Yeme Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları
 • Örnek Vaka Sunumu

 

 • Alkol/Madde Kullanım Bozukluklarının Bilişsel Davranışçı Modeli
 • Tedavinin Yapılandırılması
 • Tedavide Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları
 • Örnek Vaka Sunumu

 

 

TOPLAM 21 SAAT

 

 
 

Katılımcılar ve Ön Koşullar

Psikoloji lisans programı mezunu olmak veya psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi olmak.

 

Değerlendirme

Program sonunda %80 devam koşulunu sağlayan katılımcılara Türk Psikologlar Derneği tarafından Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimini tamamladığına dair sertifika verilecektir.

Süre

:

Kırkiki (42) saat

Tarihler

:


 

 

1. MODÜL TARİHLERİ 29 TEMMUZ SAAT 18.00 -21.00,

30 TEMMUZ 9.30-17.30, 31 TEMMUZ SAAT 16.00 - 20.00

6 AĞUSTOS SAAT 09.30 – 17.30

2. MODÜL TARİHLERİ 7, 13, 14 AĞUSTOS SAAT 09.30 – 17.30

 

 

 

 Ücret 

 

TPD Üyesi Olan: 3500 TL’dir. KDV DAHİL.

TPD Üyesi Olmayan: 7000 TL’dir. KDV DAHİL.

Eğitim ücretlerimiz iki taksit halinde ödenebilir. 

1.Taksit 25 Temmuz 2022 mesai saati bitimine kadar, 2. Taksit 5 Ağustos 2022 mesai saati bitimine kadar yatırılması gerekmektedir. 

 

Not ve Anımsatmalar

Kayıt yaptırıp mücbir sebep olmaksızın eğitime katılmaktan vazgeçen kişilere eğitim bedeli iade edilmez.

Üyelik aidat borcu bulunmayan üyeler, eğitim hizmetinden %50 oranında indirimli bedelle yararlanabilmektedir. Üye giriş bilgilerinizi anımsamıyorsanız ya da üyelik kaydınızın sisteme aktarımı henüz tamamlanmamışsa bağlı bulunduğunuz dernek teşkilatından (genel merkez ya da kayıtlı olduğunuz şubeden) aidat borcunuz bulunmadığına dair güncel üyelik belgesi alarak indirimli kayıt yaptırabilirsiniz.

Bu eğitimin bedeline, eğitim hizmet bedeli ile birlikte uzaktan eğitim için gereken materyal bedeli de dahil edilmiştir. 

xlsKayıt ve ödeme için 0553 197 60 26 telefon numarasını arayabilir yada idari.asistan@psikolog.org.tr adresine e-posta atabilirsiniz. Online satış mevcut değildir.

>