Çocuk Değerlendirme Paketi
Kodu: #58

Eğitmen: Prof. Dr. Gülsen ERDEN

Şube: İSTANBUL

Adres: İstanbul

1.888 TL
Bu eğitim 11/10/2019 tarihine başlayacaktır.

İçeriği: Sağlıklı bir çocuğun gelişiminin izlenmesi ve çocuğun gelişimindeki normalden sapmaların tanımlanmasına yönelik bilgi, beceri ve yeteneğin geliştirilmesi. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için uygun değerlendirme araçlarını kullanarak güvenilir değerlendirmelerin yapılması. Risk altındaki çocukları erken dönemde tanıyıp, değerlendirme ve müdahaleye yönelik rapor yazılması. Eğitimde yer alan testler/ölçekler:  Ankara Gelişim Tarama Envanteri (0-6 yaş), Peabody Resim Kelime Tanıma Testi (2-12 yaş) , Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi (5 YAŞ 6 AY-11 yaş), Cümle Tamamlama Testi (Beier) (7 yaş üzeri), Duygudurum Ölçekleri (9-14 yaş).

Kursun Hedefleri: Gözlem, görüşme, test uygulama, değerlendirme ve rapor yazmada yeterli olma.

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Psikoloji lisans mezunu olmak ve çocuklarla çalışıyor olmak.

Süre: 32 saat (16 saat teorik 8 saat uygulama 8 saat supervizyon)

Tarih:             11,12,13 EKİM 2019  (09:30-18:30) 
Kontenjan: 15 kişi
Verilecek Belge: Verilecek uygulama ödevlerini hazırlayıp supervizyona katılanlara UYGULAYICI SERTİFİKASI.

>