MMPI Uygulama Eğitimi
Kodu: #403

Eğitmen: Sezin BAŞBUĞ

Şube: GENEL MERKEZ

Adres: 100. Yıl Mah. Fethiye Sok. Sefa Apt. 5/1 GOP Çankaya / Ankara (Yemen Büyükelçiliği Karşısı)

2.082 TL
Bu eğitim 22/06/2020 tarihine başlayacaktır.

1. Minesota Çokyönlü Kişilik Envanteri'nin (MMPI) kuramsal içeriği;

- MMPI'ın Geliştirilme amacı ve süreci; psikometrik özelliklerinin aktarımı

- MMPI'ın avantaj ve sınırlılıklarının vurgulanması 

- Türkiye Standardizasyon çalışmasının aktarımı 

- Geçerlilik ve klinik alt ölçeklerin tanıtılması 

- MMPI-2'ye ihtiyaç duyuldu, çünkü...

2.a. MMPI'ın Uygulanması

- Testin uygulanmasına ilişkin gereklilikler (Kimlere, hangi fiziksel koşullarda uygulanacağı, kimlere uygulanamayacağı, test görüşmesinde ve test sürecinde dikkat edilmesi gerekenler; edinilen gözlemlerin nasıl yorumlanacağı.) 

2.b. MMPI'ın Yorumlanması

- Profil çıkarmanın gerekli koşulları 

- Örnek cevap anahtarı üzerinden uygulamalı olarak profil oluşturulması 

- Daha önceden uygulanmış olan ve kursun eğitimcileri tarafından sağlanan örnek profiller üzerinden gidilerek geçerlik alt ölçeklerini tek tek ve bütünü ile ele alma 

- Klinik alt ölçeklerde yükselen ve alçalan ölçekleri yorumlama 

- İkili, üçlü yükselmeleri yorumlama 

- Geçerlik ve klinik alt ölçeklerdeki spesifik örüntüleri ele alma 

- Geçerlik ve klinik alt ölçek bulgularını birlikte ele alarak profili bütünü ile yorumlama 

2.c. Profilin raporlaştırılması

- Raporlaştırmada izlenecek yol 

- Hangi bilgilerin nasıl kullanılacağı, bu bilgilerin nasıl ifade edileceği 

- Profilde belirlenen bulguların yazılı rapora dönüştürülmesi. 

Eğitimin Hedefleri: 

Bilgi: Psikotanı sistemi içinde ve araştırmalarda önemli bir yere sahip MMPI'ın;

- Kullanım amacı 

- Geliştirilmesi, 

- İçeriği 

- Avantajları ve sınırlılıkları hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır. 

Beceri: Kursta edinilen bilgiler ışığında, MMPI'ı uygulama, yorumlama ve raporlaştırabilme becerilerinin kazanımı hedeflenmektedir. 

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar:

Psikoloji Lisans mezunu olmak, psikopatoloji bilgisine sahip olmak, uygulama alanında çalışıyor olmak (tercihen)