Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi
Kodu: #161

Eğitmen: Uzm. Psk. Ebru SİNİCİ

Şube: GENEL MERKEZ

Adres: Online Eğitim

5.500 TL
Bu eğitim 18/06/2022 tarihine başlayacaktır.

 

POZİTİF PSİKOTERAPİ (PPT):

Psikodinamik, Varoluşçu-Hümanistik, Davranışçı ve Kültürlerarası terapi yaklaşımları olmak üzere dört ana yaklaşımın etkileriyle ortaya çıkan, bununla beraber kendi kavram ve tekniklerini ortaya bütüncül bir yaklaşımdır. 

Eğitimin Amacı ve İçeriği

Bu eğitim amacı;

Pozitif psikoterapinin temel kavram ve tekniklerini öğretmektir. 

   Temel eğitim programı; 

  • 120 saat; teorik ve metodolojik interaktif çalışma.
  • 30 saat; kendini keşif grup çalışmaları.
  • Eğitimin modülleri arasındaki dönemlerde katılımcılardan kendi aralarında  yapacakları 30 saat intervizyon çalışmaları.
  • 20 saat ise literatür araştırma, verilen kitapları okuma ve proje çalışmalarından oluşmaktadır. 
 

BİRİNCİ MODÜL(18-19 Haziran 2022): Pozitif Psikoterapinin Sunumu

•          Pozitif Psikoterapi: tanımı, tarihçesi, organizasyon, etkinliği, eğitim modeli

•          Pozitif Psikoterapinin üç temel ilkesi

•          İnsanın pozitif kavramsallaştırılması ‘positum’ kavramı

•          Gelişim potansiyelleri olarak temel yetenekler.

•          Denge Modeli: Yaşamın 4 boyutu

•          Çatışma reaksiyonunun 4 alanı

•          Terapinin 5 aşaması ve kendi kendine yardım

•          Pozitif Psikoterapiye pratik ve kendi deneyimlerimiz üzerinden başlamak

 

İKİNCİ MODÜL(23-24 Temmuz 2022): Pozitif Çatışma Çözümü

•          PPT’nin gelişim teorisi

•          Gerçek çatışma ve gerçek yetenekler.

•          Çatışma reaksiyonunun 4 alanı ve çözüm, savunma mekanizmaları

•          İkincil ve birincil yetenekler.

•          Mikrotravma kavramı ve çatışmanın içeriği. Farklılaşma Analiz Envanteri

•          Geçmiş yaşantılar üzerinde dörtlü model boyutu.

•          Geçmiş yaşantılar üzerinde gerçek yeteneklerin gelişimi

•          Geçmiş, şimdi ve gelecek modelleri

•          Çatışma çözümünün 5 aşaması

 

ÜÇÜNCÜ MODÜL(3 -4 Eylül 2022): Anahtar Çatışma ve Terapist-danışan ilişkisi

•          Gerçek Çatışma: Çatışmaya tepki verebilme yeteneği

•          Anahtar Çatışma: reaksiyon modunun regülâtörü

•          Anahtar çatışmayı beş basamakta ele alma

•          Etkileşim basamakları

•          İlişkinin ve sorumluluğu 4 boyutu.

•          Makro travmalar ve 4 reaksiyon alanı üzerine etkileri

•          Pozitif terapist-danışan ilişkisi

•          Tedavi ve konsültasyonun 5 aşaması

•          Terapi seansında 5 aşamanın gösterilmesi

•          Grup çalışması içinde deneyimleme

 

DÖRDÜNCÜ MODÜL(1-2 Ekim 2022): Psikoterapide Transkültürel yaklaşım

•          Çok kültürlü bir dünyada yaşamanın zorlukları ve yararları.

•          Terapötik ilişkide kültürel değerlerin etkisi

•          Pozitif Psikoterapide hikâyelerin, atasözlerinin ve fıkraların kullanımı: fonksiyonlar, kaynaklar, yapı ve pratik uyarlamalar.

•          Aile kültürü, kavramlar ve gelenekler. Kavramlar ve ilişkilerimiz üzerine kültürel değerlerin etkisi. Gelenekler ve yanlış anlamalar
•          Psikodinamik hipotez olarak çatışmanın ve bozukluğun pozitif yorumlanması

 

BEŞİNCİ MODÜL(5-6 Kasım 2022): Pozitif Psikoterapinin Aile Terapisinde Uygulanması

•          Pozitif Aile Terapisi: Aile terapisinde araçlar, aile terapisinde terapistin rolü.

•          PPT’de ilk görüşmenin 5 aşaması

•          Terapi veya danışmanlığın 5 aşaması

•          Seansın 5 aşaması

•          Kendi kendine yardım ve eğitimde 5 aşama

 

ALTINCI MODÜL(26-27 Kasım 2022): Pozitif Psikoterapide Psikosomatik Hastalıklara Yaklaşım

•          Pozitif Psikoterapide tedavi yaklaşımları

•          Çatışmalara reaksiyon kapasitesi olarak hastalık ve bozuklukların pozitif fonksiyonu

•          Pozitif psikoterapi bağlamında psikosomatik hastalıkların ele alınması

•          Psikosomatik hastalıklarda yeteneklerin incelenmesi

•          Psikosomatik hastalıklarda çatışmalar

•   Pozitif psikoterapi bağlamında psikosomatik hastalıkların tedavisi

 

YEDİNCİ MODÜL(17-18 Aralık 2022):  Self Discovery ve Sözlü Sınav

 

 

Katılımcılar ve Ön Koşullar

Psikoloji Lisans mezunu veya Psikoloji Bölümü 4. Sınıf olmak.

Bu eğitim sadece TPD üyelerine yöneliktir. Üye olmayanların kayıtları kabul edilmeyecektir.

 

 

Sertifikasyon: Temel eğitimi bitiren katılımcılar, Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından verilen uluslararası geçerliliğe sahip “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikasını almaya hak kazanırlar.

Katılımcılarımızın, “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikalarını alabilmeleri için modüllerin tamamına katılmaları, proje ve ev ödevlerini teslim etmeleri, uygulama sınavına katılmaları zorunludur. Ayrıca; World Association For Positive Psychotherapy (WAPP) tarafından gönderilecek sertifikanın ücretini (75 Euro) WAPP’ın hesap numarasına ödemeleri gerekmektedir.

Verilecek eğitim, The European Association for Psychotherapy (EAP) tarafından akredite edildiğinden dolayı eğitim saatleriniz “Avrupa Psikoterapi Sertifikası” (European Certificate For Psychotherapy) alabilmek için oluşturacağınız başvuru dosyasına eklenebilmektedir. Böylece Avrupa Psikoterapi Sertifikası (European Certificate of Psychotherapy) alma sürecinde ilk adımınızı atmış olacaksınız.

Sertifikalı Pozitif Psikoterapi Temel Eğitim katılımcılarımız, 710 saatten oluşan Pozitif Psikoterapi Master eğitimine devam edebilir ve bu eğitim sonunda yine WAPP tarafından verilecek olan ‘Pozitif Psikoterapist’ sertifikası ve unvanını alabilirler.

(Not: Temel eğitim sonrasında ileri düzey eğitimle pozitif psikoterapist sertifikası almaya hak kazanmak isteyen kişiler, teorik ve uygulamalı toplam 710 saatlik master eğitimi ile pozitif psikoterapi eğitimine devam edebilir).

 

Eğitimin Değerlendirme Yöntemi

 

Sözlü, Ödev/Rapor ve Uygulama

 

Değerlendirme

Program sonunda %80 devam koşulunu sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir. Katılımcıların 1 modül devamsızlık hakkı bulunmaktadır (20 saat). Eksik modül bir sonraki açılacak eğitim grubuyla tamamlanacaktır.

 

Kursun Süresi

Süre : İki Yüz (200) saat

Oturum: 7

120 saatlik kısmı teorik ve metodolojik interaktif çalışma, 30 saatlik kısmı kendini-keşif grup çalışmalarını içerir. Eğitim modülleri arasındaki dönemlerde katılımcılardan kendi aralarında intervizyon olarak gerçekleştirmeleri beklenen yapılandırılmış, toplam 30 saatlik çalışma gerçekleştirmeleri beklenmektedir. 20 saatlik de literatür araştırma, kitap okuma ve proje çalışması yapılacaktır.

     
     
     
     

Eğitim, Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği (WAPP) onayıyla, Wiesbaden Psikoterapi Akademisi desteği ile düzenlenmektedir. Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği (WAPP) ’nin eğitim verme yetkisine sahip eğitmen sertifikalı hocalar tarafından verilmektedir. http://positum.org/training/trainers/

 

 

EĞİTİM BEDELİ:

5.500 TL 

Eğitim bedeli 2 taksit halinde ödenebilmektedir. 

İlk taksidin en geç 17 Haziran 2022 günü mesai saati bitiminden önce, ikinci taksidin de 22 Temmuz 2022 günü mesai bitiminden önce yatırılması gerekmektedir.

 

 

Eğitim Tarih ve Saatleri

Birinci Modül 18-19 Haziran 2022, İkinci Modül 23-24 Temmuz 2022, Ücüncü Modül 3-4 Eylül 2022, Dördüncü Modül 1-2 Ekim 2022, Beşinci Modül 5-6 Kasım 2022, Altıncı Modül 26-27 Kasım 2022, Yedinci Modül 17-18 Aralık 2022

Yukarıda belirtilen tarihlerde eğitim yapılacak olup eğitim saati 10.00 - 18.00 'dır.

 

Not ve Anımsatmalar

Kayıt yaptırıp mücbir sebep olmaksızın eğitime katılmaktan vazgeçen kişilere eğitim bedeli iade edilmez.

Üyelik aidat borcu bulunmayan üyeler, eğitim hizmetinden yararlanabilmektedir. Üye giriş bilgilerinizi anımsamıyorsanız ya da üyelik kaydınızın sisteme aktarımı henüz tamamlanmamışsa bağlı bulunduğunuz dernek teşkilatından (genel merkez ya da kayıtlı olduğunuz şubeden) aidat borcunuz bulunmadığına dair güncel üyelik belgesi alarak indirimli kayıt yaptırabilirsiniz.

Bu eğitimin bedeline, eğitim hizmet bedeli dahil edilmiştir.

xlsKayıt ve ödeme için 0553 197 60 26 telefon numarasını arayabilir yada idari.asistan@psilokog.org.tr adresine e-posta atabilirsiniz. Online satış mevcut değildir.

>