Yapısal Eşitlik Modellemeleri Eğitimi
Kodu: #345

Eğitmen: Yusuf BAYAR

Şube: GENEL MERKEZ

Adres: Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi Fethiye Sk. 5/1 Çankaya Ankara

793 TL
Bu eğitim 04/01/2020 tarihine başlayacaktır.
Eğitim İçeriği

I. Oturum

Kuramsal İçerik:

  • AMOS Programının Tanıtımı, Modellemelere İlişkin Kavramlar, Modeller Oluşturma, Test Etme ve Modellere İlişkin Parametre Bilgileri Modellerin Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Yorumlanması, Modellerin Raporlanması

Uygulamalı İçerik:

  • AMOS Programının Arayüz Tanıtımı
  • Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 

II. Oturum

Uygulamalı İçerik:

  • Path (Yol) Modeli Analizi
  • Yapısal Eşitlik Modellemeleri (YEM)
  • Çoklu-Grup DFA (Multiple-group confirmatory factor analysis-Measurement Invariance) 
   
Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı; AMOS Programı vasıtasıyla gerçek veriler üzerinden yapısal eşitlik modellemelerinin nasıl çizileceği, yürütüleceği ve yorumlanacağını ve analiz sonuçlarının bilimsel bir araştırmada APA stiline göre nasıl raporlanacağını öğretmektir.

Eğitimin Hedefleri
-Başarılı bir eğitim süreci geçiren katılımcının AMOS istatistik paket programının kullanımına ilişkin bilgiler edinmesi hedeflenmektedir.
-Özellikle sosyal bilimlerde oldukça popülerlik ve işlevsellik kazanan doğrulayıcı faktör analizi, path analizi ve yapısal eşitlik modellemesi gibi istatistiksel analizlere ilişkin hem kuramsal hem de uygulamalı bilgiler kazanılması amaçlanmaktadır.
-Benzer şekilde, birden fazla grubun (örn. cinsiyet, etnik köken, yaş grupları, sağlıklı ve hasta grupları) dâhil edildiği araştırmaların yürütülmesini teşvik edecek ve istatistiksel olarak çözümler sunacak çok-gruplu analiz yöntemlerine yönelik kazanımlar beklenmektedir
 

Katılımcıların Kazanımları

Yapısal eşitlik modellemeleri ile ilgili teorik alt yapıya sahip olur.

Araştırma sorularının/hipotezlerinin yapısal eşitlik modellemesi için uygun olup olmadığına karar verebilir.

AMOS programı menüsünü kullanarak modellerini çizebilir.

Model testlerine geçmeden önce ölçüm modellerini sınayabilir.

Birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizlerini gerçekleştirebilir.

Gözlenen değişkenlerle yol analizlerini gerçekleştirebilir.

Yapısal eşitlik modellemelerinin analizlerini gerçekleştirebilir.

Parselleme tekniğini kullanarak,  yapay gözlenen değişkenler oluşturabilir.

Model uyum değerlerini inceleyebilir ve önerdiği modelin uyum iyiliğini değerlendirebilir.

Teorik alt yapısı ve model modifikasyon çıktıları ışığında modelini revize edebilir.

Aracılık testlerini çizebilir ve sınayabilir.

Çoklu grup analizlerini gerçekleştirebilir.

Gerçekleştirmiş olduğu analizlerin sonuçlarını APA formatında raporlayabilir.

 
Katılımcılar ve Ön Koşullar
Katılımcılar için herhangi bir ön koşul olmamakla birlikte psikoloji biliminin her alt alanından ve diğer bilim alanlarından katılımcılar eğitime kabul edilecektir. Katılımcıların, temel SPSS bilgisi, temel istatistik bilgisi ve temel düzeyde bilgisayar kullanabilme becerisine sahip olması ve eğitime Windows tabanlı kişisel bilgisayarlarıyla katılmaları beklenmektedir.
 
Değerlendirme
Herhangi bir değerlendirmeye tabi değildir.
 
Süre : On altı (16) saat
Tarihler : I. Oturum: 4 Ocak 2020 saat: 10.00-18.00
II. Oturum: 11 Ocak 2020 saat: 10.00-18.00
Not ve Anımsatmalar