İntihar ve İntihar Girişimi Değerlendirme Görüşmesi Semineri

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 22 saniye okuma süresine sahiptir.

Zihin-beden sağlığı uzmanlarının en stresli görevlerinden biri intihara eğilimli hastalarla çalışmaktır. İntihara ilişkin açığa çıkabilecek olası olayların seyri hem kişisel hem de mesleki olarak çok yıpratıcı olabilir. Danışanları korumak ve bilgilendirmek zihin beden sağlığı alanında çalışan profesyonellerin sorumluluğu ve görevidir. Dolayısıyla klinik görüşmelerde intihar konusunda değerlendirme yapmak profesyonel bir değerlendirme görüşmesinin olmazsa olmazıdır. 27 Mart 2020 09.00 ile 17.00 arasında psikologlara yönelik olarak hazırlanan söz konusu eğitimde intiharın doğası ve intiharın etiyolojisine ilişkin kuramsal yaklaşımlar tanıtılacaktır; intihar değerlendirme görüşmesinde hangi konuların ele alınması gerektiği ve dikkat edilmesi gereken hususlar ve intihara ilişkin özelleşmiş klinik görüşme teknikleri aktarılacaktır. Türk Psikologlar Derneği üyesi psikologlar ile klinik uygulama alanında çalışanlara öncelik tanınacak olan (ücretsiz) seminere kayıt için 19 Mart 2020 tarihine dek +90 (530) 930 0873 numaralı hattan Samsun Şubesine erişilmesi gerekmektedir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>