Etik Şikayet Formu

Türk Psikologlar Derneğinin kurucu, asil ve fahri üyelerinin tümü, derneğin etik ilkeleri ve mevzuatına uygun hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Üyelerimiz hakkında etik ihlal kuşkunuz varsa aşağıdaki formu doldurarak derneğimizin Etik Kuruluna gönderebilirsiniz.

Türk Psikologlar Derneğinin etik mevzuatı, Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu (EFPA) tarafından kabul edilen etik ilkelerle uyumludur. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen bir üyesi hakkında ihlalin derecesine göre kınama, uyarma ve dernek üyeliğinden çıkarma cezaları uygulanabilir. Türk Psikologlar Derneği, yalnızca üyeleri hakkında etik inceleme yetkisi taşımaktadır; derneğe üye olmayan kişiler hakkında herhangi bir yaptırım yetkisi bulunmaz.

Aşağıda yer alan form, güvenlik gerekçesiyle sistemlerimizde hiçbir şekilde kayda alınmamaktadır. Formu tamamlayıp “Devam Et” butonunu tıkladığınızda, girilen içerik bilgisayarınızdan çıktı alabileceğiniz bir formata dönüştürülecektir. Lütfen formun çıktısını aldıktan sonra ıslak imzalı olarak dernek genel merkezine posta/kargo yoluyla gönderiniz. Elektronik ortamda iletilen formlar işleme alınamamaktadır.

Başvuruda bulunanın
İsim
Soyisim
Başvuru (Gün)
Başvuru (Ay)
Başvuru (Yıl)
Dernek Üyesi/Fahri Üyesi ise Üye Numarası
Açık İkametgah Adresi
Açık Posta Adresi
Elektronik Posta Adresi (varsa)
Telefonları
Şikayet Edilen Üyenin/Fahri Üyenin
İsim
Soyisim
Adresi (Varsa iş yeri adı ve faaliyet alanı da belirtilmelidir)
Telefonları
BİLGİ

Şikayet Konusu Etik İhlâl Olma Olasılığı bulunan özgül davranış/olay ve bunun olduğu yer ve zaman: (Lütfen buraya kısaca özetleyiniz; ayrıntılı dilekçenizi ve varsa kanıt niteliğindeki belgeleri bu forma ekleyiniz)

Lütfen formun çıktısını aldıktan sonra ıslak imzalı olarak dernek genel merkezine posta/kargo yoluyla gönderiniz.
>