AYRILIK, KAYIP VE YAS İLE PSİKOTERAPÖTİK ÇALIŞMA

0%
*Bu yazı tahmini 6 dakika 27 saniye okuma süresine sahiptir.

 


AYRILIK, KAYIP VE YAS İLE PSİKOTERAPÖTİK ÇALIŞMA

EĞİTMEN : Klinik Psikolog Dr. SERAP ALTEKİN

EĞİTİMİN HEDEFLERİ :

Bilgi: Katılımcı meslektaşların, ayrılık, kayıp ve yas kavramlarının tanımlarına, yasın olası farklı dışavurumlarına, evrelerine, işlevlerine ve sembolik anlamlarına dair klinik farkındalık, bilgi ve bakış açısı kazanmaları; bir yandan kendilerine dair farkıdalıklarını ve içgörülerini geliştirmeleri, diğer yandan da bir terapist olarak psikoterapötik çalışmada kuram ve uygulama esaslarına hakim olmaları hedeflenmektedir.

Beceri: Katılımcılara kaybı ve yası anlama ve anlamlandırma, danışanın yoğun ve karmaşık duygularını içine alabilme; terapist olarak kendi duygularının ve geçmiş kayıplarının etkilerinin farkında olma ve bunları çalışma sürecine bulaştırmadan psikoterapi sürecini sürdürebilme; danışanın, kaybının ardından sağlıklı şekilde yas sürecini yaşayabilmesine ve hayatını etkin biçimde yeniden yapılandırabilmesine eşlik ve rehberlik edebilme, sağlıklı ve normal yas süreci ile komplike ve patolojik yası ayırt edebilme; ayrılığa ve kayba dair bireysel, sosyal, toplumsal, kültürel ve dinsel farklılıkları göz önünde bulundurarak uygun destek ve müdahale yöntemlerini seçebilme, etkin, esnek ve entegratif şekilde kullanabilme becerilerini kazandırmak hedefindedir.

EĞİTİM PROGRAMI :

 

1 :

Ayrılık ve kayıp ne demektir ?

Kaybın farklı türleri ve farklı tür kayıpların farklı anlamları

Gelişimsel ayrılıklar ve kayıplar

Kayıp ve yas vakalarında klinik ön değerlendirmenin ve vaka formülasyonunun esasları

Bir ölüm haberi nasıl verilmeli ? Çocuklara ve yetişkinlere nasıl anlatılmalı ?

 

2 :

Kayıp ve yasla çalışırken bilinmesi gereken unsurlar ve temel hedefler

Özel tanımlı kayıplar

- İlişkisel ayrılık ve boşanma

- Mekansal ayrılıklar ve yaşamsal değişiklikler

- Kronik ve genetik hastalıklar; işlev ve uzuv kayıpları

- Kanser vb. terminal hastalıklar

- Doğal afetler

- Savaş koşulları

- Ani ölümler

- İntihar

Yas sürecinin anlamı ve işlevi

Yasın evreleri ve yas sürecinin akışı

Çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde yasın farklı dışavurumları

 

3 :

Kayıp ve yas süreçlerinde sosyal, kültürel ve dinsel farklılıklar ve bunların etki ve işlevleri

Kültürel adetlerin ve ritüellerin sembolik anlamları ve işlevleri

Yasın semptomatik dışavurumları

Normal yas ile komplike, patolojik ve travmatik yas arasındaki farklar

Yas ile depresyon arasındaki farklar

Risk faktörleri

Olası komorbid bozukluklar


4 :

Ayrılık ve kayıp ile çalışırken farklı klinik perspektifler

Psiko-eğitim

Entegratif yaklaşım

Sistem yaklaşımı; Aile, kurum veya organizasyon içinde krize müdahale ve yasla çalışma

Psikodinamik yaklaşım

Bilişsel Davranışçı yaklaşım

Logoterapi yaklaşımı

Kayıp ve yasla çalışırken terapötik sürecin değerlendirilmesi

Yas süreci içinde yas süreci; terapistin geçmiş kayıpları ve yasları

Danışan-terapist etkileşimi, aktarım ve karşı-aktarım

Süpervizyonun ve öz-bakımın önemi

 

UYGULAMALI BÖLÜM VE DEĞERLENDİRME :

Düzenli devamlılığa ek olarak, her katılımcının, okunan ve üzerinde tartışılan konular arasından belirlenecek sorular ve tartışma temaları üzerine birer ödev sunması ve katılım belgesine bu yolla hak kazanması planlanmaktadır.

 

HEDEFLENEN KATILIMCI ÖN KOŞULU:  Psikoloji Bölümü mezunu olmak

EĞİTİMİN TOPLAM SÜRESİ : 32 SAAT 

EĞİTİM TARİHLERİ: 29 Kasım-6 Aralık-20 Aralık-27 Aralık 2015 10.00-18.00

VERİLECEK BELGE: Katılım Belgesi

KONTENJAN: 12 kişi

ÜCRET: TPD üyeleri için:800 artı 18 KDV TL

TPD üyesi olmayanlar için:1600 artı 18KDV TL

Kayıt için: Ayşegül GÜNEY Tel: 0532 735 43 14

E-mail: bursa@psikolog.org.tr

Ödeme Yapılacak Hesap Bilgileri:

1.    Kayıt yaptıracakların e-mail yoluyla TC kimlik numarası, telefon numarası, yazışma adresi, çalıştığı kurum ve ödeme şeklini bildirmeleri gerekmektedir.(Bireysel-Kurumsal)

2.    Kursa kesin kayıt için 200 TL kaparo yatırması gerekmektedir

3.    Kurs ücretleri kurumları tarafından karşılanacaklar ise Kurumların ödeme koşullarına göre gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

4.    Kurs ücretleri çalıştığı kurumlar tarafından ödenecek katılımcıların, kurumlarından detaylı bilgi alarak müracaat etmeleri, bir belge gerekiyorsa bunu öncelikle bildirmeleri gerekmektedir. Elden ödeme alınmayacaktır. Tüm ödemelerin banka hesabına yatırılması gerekmektedir.

5.    Kurslar TPD iktisadi işletmesi tarafından açıldığı için KDV’siz ödeme alınmayacaktır. 

Hesap numarası

IBAN TR 47 0006 7010 0000 0092 1636 08 numaralı Yapı kredi Bankası Setbaşı  Şubesi Türk Psikologlar Derneği İktisadi İşletmesi Bursa Şubesi hesabına yatırmaları gerekmektedir.

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>