WISC-R Yenileme

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 11 saniye okuma süresine sahiptir.

 Çocuklar için Zeka Ölçeği WISC-R (Yenileme) Eğitimci: Uzm.Psk. Esmahan Orcin İçeriği: Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği\'nin içeriği, tarihçesi, kullanım amaçları ve alanları ve uygulanışına ilişkin bilgilerin tazelenmesi, standart yönergenin gözden geçirilmesi, sonuçların psikopatoloji alanında kullanımı için rapor haline getirilmesi.

Kursun Hedefleri: Uygulama, değerlendirme ve rapor yazmada yeterli olma.

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Psikoloji lisans mezunu olma, en az lisans düzeyinde WISC-R dersini almış olmak, WISC-R uygulamasını öğrenmiş, uygulamaya hazır olmak ve TPD üyesi olmak. (Kursa katılım durumunuz, ön görüşme sonrasında belirlenecektir.)

Süre: 18 saat

Tarihi ve Saati: 28-29 Haziran l 2014 (2 gün) Saat: 09.30 Kontenjan: 10 kişi Verilecek Belge: Sertifika Yeri: Türk Psikologlar Derneği Bursa Ücret: 380 tl

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>