Olağan Genel Kurul Daveti

Eskişehir Şubesi 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Daveti

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 31 saniye okuma süresine sahiptir.

Türk Psikologlar Derneği Eskişehir Şubesinin Değerli Üyeleri,

Türk Psikologlar Derneği Eskişehir Şubesi Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 14.00'de, Türk Psikologlar Derneği Eskişehir Şubesi, Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü-1 Cad. Başak İşhanı 26/25 Tepebaşı Eskişehir adresinde düzenlenecektir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 25 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 18.30'da aynı gündemle, aynı adreste yapılacaktır. Genel kurulumuza katılmanızı bekler, saygılar sunarız.

Türk Psikologlar Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan teşekkülü 
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak ibra edilmesi
  4. Denetim Kurulu Raporunun okunarak ibra edilmesi
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimlerinin yapılması
  6. Tahmini bütçe yapılması
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış

Not: İlk toplantı tarihi olan 17 Ocak’ta toplantıyı yapacak yeter sayının toplanması şu ana kadar hiç mümkün olmadığından ikinci toplantı tarihi olan 25 Ocak'ın dikkate alınması önemle istirham edilir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.