Türk Psikologlar Derneği Eskişehir Şubesi Olağan Genel Kurulu

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 23 saniye okuma süresine sahiptir.

Türk Psikologlar Derneği Eskişehir Şubesinin Değerli Üyeleri,
Türk Psikologlar Derneği Eskişehir Şubesi Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 20 Ocak 2023 Cuma günü saat 14.00'da, Uçurtma Kitap & Cafe, İstiklal, Adalar Sk. 23/B, 26010 Odunpazarı/Eskişehir adresinde düzenlenecektir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 29 Ocak 2023 Pazar günü saat 15.00’da aynı gündemle, aynı adreste yapılacaktır. Genel kurulumuza katılmanızı bekler, saygılar sunarız.


Türk Psikologlar Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu

Gündem:
Açılış ve yoklama
Divan teşekkülü 
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak ibra edilmesi
Denetim Kurulu Raporunun okunarak ibra edilmesi
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimlerinin yapılması
Tahmini bütçe yapılması
Dilek ve temenniler
Kapanış

Not: İlk toplantı tarihi olan 20 Ocak’ta toplantıyı yapacak yeter sayının toplanması şu ana kadar hiç mümkün olmadığından ikinci toplantı tarihi olan 29 Ocak'ın dikkate alınması önemle istirham edilir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>