ADLİ ALANDA GÖRÜŞME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

0%
*Bu yazı tahmini 5 dakika 13 saniye okuma süresine sahiptir.

                                                                            Adli Alanda Görüşme Teknikleri Eğitimi

 

Eğitimciler: Prof. Dr. Ufuk SEZGİN

       Yrd. Doç. Dr. Dilek ÇELİK

Kurs İçeriği: :

1.            Oturum: Adli Görüşmede Temel Kavramlar ve Çocuğa Yönelik Şiddetinin Ruhsal Etkileri (6 saat)

Bu oturum, adli alandaki temel kavramlara, çocuğa yönelik şiddette yasal mevzuata, bildirim yükümlülüğüne, adli alandaki mesleki rollere, adli görüşme ile klinik görüşme arasındaki temel farklara ilişkin kuramsal bilgi vermeyi hedeflemektedir.

Oturumun 2. bölümünde,  şiddetin çocuklar üzerindeki ruhsal etkileri, şiddet mağduru çocuklarda gözlemlenebilecek belirtiler, istismar türleri, saldırgan profilleri, çocuğun gelişimsel özelliklerinin tespiti ve adli görüşmeye etkisi gibi konulara yer verilecektir.

2.            Oturum: Mağdur Çocukla Yapılan Adli Görüşmelerin Temel Aşamaları (6 saat)

Görüşme ortamının hazırlanması, görüşme sayısı ve süresi, görüşme kurallarının tanıtılması, görüşmenin temel aşamaları, uygun soru türleri, kaçınılması gereken soru türleri, görüşmenin sonlandırılması

Ayrıca, mağdur çocuklarla yapılan adli görüşmelerde uygulama örnekleri, çocuğa yönelik şiddet vakalarında aile görüşmeleri, zor vakalarla başa çıkma yöntemleri tartışılacaktır.

3.            Oturum: Çocuğa Yönelik Adli Görüşmelerin Raporlanması (6 saat)

Oturumun içeriği, görüşme sırasındaki duygusal ve davranışsal gözlemlerin rapora yansıtılması, adli vakalarda alternatif hipotezlerin değerlendirilmesi (ifade geri çekme, doğru olmayan bildirimler… vb.), ifade geçerlilik analizi, örneklerle rapor yazımı şekilde tasarlanmıştır.

4.            Oturum: Cinsiyet-temelli Şiddet ve Temel Kavramlar, Yetişkin Şiddet Mağdurlarında Önleyici Müdahalelerin Önemi ve Psikolojik İlk Yardım (6 Saat)

5.            Oturum: Şiddet Mağduru Yetişkinlerle Yapılan Adli Görüşmeler ve Vaka Yönetimi (6 Saat)

6.            Oturum: Şiddet Mağdurları ile çalışan profesyonellerde öz-bakım (6 Saat)

 

Kursun Hedefleri: Adli alanda çalışan veya çalışmayı hedefleyen psikologları çocuk ve yetişkin mağdurlarla adli görüşme becerilerinin kazandırılması ve rapor yazma becerisinin kazandırılması

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Psikoloji bölümünden mezun olmak.

Değerlendirme: Yukarıda içeriği aktarılan 36 saatlik kursun sonunda yazılı sınav ile kursun değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda başarılı olan kursiyerlere TPD onaylı sertifika verilecektir.

Süre   : 36 saat

Başlangıç Tarihi ve Saati :  31 Mart 2018, 7-14-21-28 Nisan 2018, 5 Mayıs 2018 Cumartesi günleri  Saat: 10:00-17:00 

Kontenjan                    : 15 kişi

Verilecek Belge          : Sertifika

Ücret                              : TPD üyeleri için: 892,08 TL (KDV dahil)

                    Üye olmayan: 1.784,16 TL (KDV dahil)

Yeri: Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şube – Halaskargazi cad. mürüvvet apt. no:165 kat:2 d:2 şişli- İstanbul (şişli Etfal otobüs durağı yanı KUVEYT TÜRK BANKASI  üst katı)

Telefon: 0212 251 66 61-62  / 0554 892 59 68

 

 ** Kesin kayıt için telefonla isim yazdırılıp, alınan banka hesap numarasına kaparo yatırılması gerekmektedir.

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>