MİNNESOTA ÇOKYÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ (MMPI) UYGULAMA VE YORUMLAMA EĞİTİMİ

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 43 saniye okuma süresine sahiptir.

 MİNNESOTA ÇOKYÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ (MMPI) UYGULAMA VE YORUMLAMA EĞİTİMİ

 

Eğitimci:Dr. Songül Bozkurt ve Dr. Nursen Oral

Eğitimin İçeriği:
1. Minesota Çokyönlü Kişilik Envanteri'nin (MMPI) kuramsal içeriği; MMPI'ın
- Geliştirilme amacı ve süreci; psikometrik özelliklerinin aktarımı
- MMPI'ın avantaj ve sınırlılıklarının vurgulanması
- Türkiye Standardizasyon çalışmasının aktarımı
- Geçerlilik ve klinik alt ölçeklerin tanıtılması
- MMPI-2'ye ihtiyaç duyuldu, çünkü...

2.a. MMPI'ın Uygulanması
- Testin uygulanmasına ilişkin gereklilikler (kimlere, hangi fiziksel koşullarda uygulanacağı, kimlere uygulanamayacağı, test görüşmesinde ve test sürecinde dikkat edilmesi gerekenler; edinilen gözlemlerin nasıl yorumlanacağı)

2.b. MMPI'ın Yorumlanması

- Profil çıkarmanın gerekli koşulları
- Örnek cevap anahtarı üzerinden uygulamalı olarak profil oluşturulması
- Daha önceden uygulanmış olan ve kursun eğitimcileri tarafından sağlanan örnek profiller üzerinden gidilerek geçerlik alt ölçeklerini tek tek ve bütünü ile ele alma
- Klinik alt ölçeklerde yükselen ve alçalan ölçekleri yorumlama
- İkili, üçlü yükselmeleri yorumlama
- Geçerlik ve klinik alt ölçeklerdeki spesifik örüntüleri ele alma
- Geçerlik ve klinik alt ölçek bulgularını birlikte ele alarak profili bütünü ile yorumlama

2.c. Profilin raporlaştırılması
- Raporlaştırmada izlenecek yol
- Hangi bilgilerin nasıl kullanılacağı, bu bilgilerin nasıl ifade edileceği
- Profilde belirlenen bulguların yazılı rapora dönüştürülmesi.

Eğitimin Hedefleri:
Bilgi: Psikotanı sistemi içinde ve araştırmalarda önemli bir yere sahip MMPI'ın
- Kullanım amacı
- Geliştirilmesi,
- İçeriği
- Avantajları ve sınırlılıkları hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.
Beceri: Kursta edinilen bilgiler ışığında, MMPI'ı uygulama, yorumlama ve raporlaştırabilme becerilerinin kazanımı hedeflenmektedir.
Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar:
Psikoloji Lisans mezunu olmak,), psikopatoloji bilgisine sahip olmak, uygulama alanında çalışıyor olmak(tercihen)
Süre: 35 SAAT-  toplam 4 gün 

Tarih ve Saati:   30 HAZİRAN-1-7-8 TEMMUZ 2019   (saat 09,30-17,30)

Kontenjan: 15 kişi
Verilecek Belge: Sertifika

** Tüm resmi kurumlarda TPD’den verilen sertifikalar geçerlidir.
Eğitim Ücreti:

TPD üyeleri için: 1.032,00 TL (KDV dahil, materyal hariç)

Üye olmayan: 2.064,00TL (KDV dahil, materyal hariç)

Yeri: Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şube – Halaskargazi cad. Mürüvvet apt. No:165 Kat:2 D:2 Şişli- İstanbul (Şişli Etfal otobüs durağı yanı KUVEYT TÜRK BANKASI üst katı)

Telefon: 0554 892 59 68

 ** Kesin kayıt için telefonla isim yazdırılıp, alınan banka hesap numarasına kaparo yatırılması gerekmektedir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>