Olağan Genel Kurul Daveti

İstanbul Şubesi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 13 saniye okuma süresine sahiptir.

Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesinin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19.01.2020 Pazar günü 14.00 ile 17.00 arasında Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi, Halaskargazi Cad. Mürüvvet Apt. 165/2 Kat:2 Şişli İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle düzenlenecektir. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 26.01.2020 Pazar günü 14.00-17.00 saatleri arasında, aynı adreste ve aynı gündemle yapılmasına karar verilmiştir. Sayın üyelerimize duyurulur.

Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

Gündem:

  1. Açılış ve saygı duruşu
  2. Genel Kurul Divan Kurulu seçimi
  3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun sunumu, görüşülmesi ve ibrası
  4. Şube tarafından iktisadi işletme kurulmasına ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi
  5. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması
  6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.