OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

istanbul şube seçimi 9/2/2014

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 25 saniye okuma süresine sahiptir.

  

GENEL KURUL İLANI

 

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

İSTANBUL ŞUBESİ’NDEN

 

Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi’nin Olağan Genel  Kurul toplantısı  01/02/2014 Cumartesi günü  13:00-17:00 saatleri arasında, Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi toplantı salonu, Halaskargazi Cad. Mürüvvet Apt. No:165 Kat:2 D:2 Şişli/ İstanbul  adresinde  aşağıda yazılı olan gündemle yapılacaktır.

 

Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde (ilk toplantı yeter sayısı:960\'dır)  ikinci toplantı 09/02/2014 Pazar günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

 

Sayın üyelerimize duyurulur.

 

                                                    

            TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

                                                                                 İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU                                                 

 

Gündem:

a)      Yoklama ve dernek başkanının açılış konuşması

b)      Başkanlık divanı üyelerinin seçimi

c)      Saygı duruşu

d)     Yönetim Kurulu’nun çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması

e)      Denetleme Kurulu’nun denetleme raporunun okunması

f)       Etik Kurul raporunun okunması

g)      Yönetim ve denetleme kurulları raporları üzerinde görüşme, oylama ve Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üyelerinin ayrı ayrı aklanması

h)      Yönetim kurulu Seçimi

i)        Denetleme kurulu Seçimi

j)        Etik kurul seçimi

k)      Yönetim kurulunun gelecek çalışma dönemi programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi ve oylanması

l)        Dilek ve öneriler

m)    Kapanış

 

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.