WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ-IV (WÇZÖ-IV) EĞİTİMİ

0%
*Bu yazı tahmini 5 dakika 19 saniye okuma süresine sahiptir.

 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ

 

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) Eğitimi

 

Kurs İçeriği: 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir ölçme aracı olanWechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği’nin güncel sürümündeki değişiklikler, uygulama yönergeleri, puanlama ve raporlama ile klinikte kullanım alanları temelinde aşağıdaki alt başlıklar:

 

1. WÇZÖ-IV Testinin Tanıtımı

- WÇZÖ-IV’ün kuramsal alt yapısının tanıtılması

- WÇZÖ-IV Türkiye Standardizasyon çalışmasının aktarımı

- WÇZÖ-R ile WÇZÖ-IV arasındaki farklar ve yenilikler hakkında bilgilendirme

- WÇZÖ-IV’ün dönüştürülmüş ya da küme puanlarının tanıtımı


2. WÇZÖ-IV Uygulama Becerileri

- Zeka ölçeğinin alt testlerinin uygulanma becerisinin kazandırılmasına yönelik gereklilikler ve pratik uygulamalarla bunların pekiştirilmesi

 

3. WÇZÖ-IV Puanlarının Yorumlanması ve Raporlandırılması

- Elde edilen puanların hesaplanması ve bunların yorumlanması

- Kapsamlı bir rapor yazma için gerekli bilgilerin aktarılması

 

Kursun Hedefleri: Çocukların bilişsel becerilerinin değerlendirilmesinde birçok ülkede kliniklerde en güvenilir ve yaygın kullanılan klinik ölçme araçlarından Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV’ün uygulama becerilerinin kazandırılması, test puanlarının yorumlanası ve rapor yazma becerisinin kazandırılması, bu aracın kullanımının klinik becerilerle birleştirilmesine yardımcı olmak.

 

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Psikoloji bölümünden mezun olmak, Tercihen lisans veya lisansüstü eğitiminde Zihinsel Değerlendirme dersi almış olmak. Klinik alanda çalışanlara öncelik tanınacaktır.

 

Değerlendirme: Yukarıda içeriği aktarılan “64 saatlik” kursun sonunda “yazılı sınav ve puanlama ve raporlama ödevleri” ile kursun değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda başarılı olan kursiyerlere TPD onaylı sertifika verilecektir.

 

Süre:  64 saat -   7 gün kurs, 1 gün ödev süpervizyonu (süpervizyon ödev değerlendirmesi şeklinde olacaktır.)

Başlangıç Tarihi ve Saati   : 5,6,7,8,9,10,11 ŞUBAT  2018 (10:00-18:00)

Kontenjan                            : 10 kişi
Verilecek Belge                   : Sertifika

Eğitim Ücret:                           :

 

TPD Üyesi: 1.888,00 TL (KDV DAHİL FİYATI)

TPD Üyesi olmayan: 3.776,00 TL  KDV dahil.

Materyal ücreti: 1.670,00 TL (KDV DAHİL FİYATI)   

** Uygulama materyalinizi kredi kartı yetki belgesi vererek 3 taksitte ödeyebilirsiniz.

UYGULAMA MATERYALİ SERTİFİKA İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 

Yeri                                       : Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi-

                                               Halaskargazi Cad. Mürüvvet Apt. No:165 Kat:2 D:2 şişli- istanbul

 İletişim                                 : 0212 251 66 61-62/ 0554 892 59 68 – tpdist@ttmail.com

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>