“BAKIŞIN ESARETİNDEKİ BEDEN: MARİNA ABRAMOVİC “

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi aylık seminer programının Mayıs ayı konuğu “Bakışın Esaretindeki Beden: Marina Abramovic “ sunumu ile Doç. Dr. Halis Ulaş

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 22 saniye okuma süresine sahiptir.

 “BAKIŞIN ESARETİNDEKİ BEDEN: MARİNA ABRAMOVİC “

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi aylık seminer programının Mayıs ayı konuğu “Bakışın Esaretindeki Beden: Marina Abramovic “ sunumu ile Doç. Dr. Halis Ulaş oldu.

29 Mayıs 2019 Çarşamba günü Fuar Gençlik Tiyatrosu salonunda gerçekleştirilen seminer Halis Ulaş’ın harika sunumu ve katılımcıların soru ve katkıları ile oldukça yoğun ilgi gördü. Performanslarıyla fiziksel ve zihinsel potansiyelin sınırlarını zorlayan beden sana...tçısı (Body art) Marina Abramovic kişisel yaşamı ve performansları üzerinden bakış ve arzu üzerine odaklanan bu harika sunum için Doç. Dr. Halis Ulaş ‘a ve katılımcılara teşekkür ediyoruz. Halis Ulaş’ın sunum sonunda yaptığı gibi sözü J. Lacan’ a bırakıyoruz.
“Hiçbir zaman seni gördüğüm yerden bakmıyorsun bana. Buna karşılık baktığım hiçbir zaman görmek istediğim değildir.” J. Lacan

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.