Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Projesi

"Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Projesi " eğitici eğitimi sunum hazırlama ve yapma atölye çalışmasını 24 Mart 2019 Pazar günü tamamladık.

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 34 saniye okuma süresine sahiptir.

 Türk Psikologlar Derneği ve Sosyal Hizmet Uzmanları Dernegi İzmir Şubeleri

olarak birlikte yürüttüğümüz "Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Projesi "

eğitici eğitimi sunum hazırlama ve yapma atölye çalışmasını

24 Mart 2019 Pazar günü tamamladık.

Eğitimcilerimize, sunum hazırlama çalışma grubuna ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.