İZMİR ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

23 Şubat 2016- Salı günü, saat 18:00'de,salt çoğunlukla PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN ALSANCAK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ BENAL NEVZAT SALON' unda

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 33 saniye okuma süresine sahiptir.

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi'nin 20.Olağan Genel Kurulu

9 Şubat 2016 Salı günü, saat 18:00'de, 1477 sokak, No.8, K.3, D.5, Alsancak adresindeki Şube Ofisi'nde; çoğunluğun sağlanamaması halinde

23 Şubat 2016- Salı günü, saat 18:00'de,salt çoğunlukla PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN ALSANCAK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ BENAL NEVZAT SALON' unda (Kıbrıs Şehitleri Caddesi, No.12 7. Kat Alsancak/İzmir) aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

 

Gündem:

a) Yoklama ve dernek başkanının açılış konuşması

b) Başkanlık divanı üyelerinin seçimi

c) Saygı duruşu

d) Yönetim Kurulu’nun çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması

e) Denetleme Kurulu’nun denetleme raporunun okunması

f) Etik Kurul raporunun okunması

g) Yönetim ve denetleme kurulları raporları üzerinde görüşme, oylama ve Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üyelerinin ayrı ayrı aklanması

h) Yönetim kurulu Seçimi

i) Denetleme kurulu Seçimi

j) Yönetim kurulunun gelecek çalışma dönemi programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi ve oylanması

k) Dilek ve öneriler

l) Kapanış

ÜYELERİMİZE DUYURULUR.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.