“Kanıt Oluşturma ve Kanıt Temelli Savunuculuk Toplantısı, 14 Nisan 2018, İzmir”

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 23 saniye okuma süresine sahiptir.

 14 Nisan 2018 günü İzmir Anemon Fuar Otelde gerçekleştirilen

“Kanıt Oluşturma ve Kanıt Temelli Savunuculuk Toplantısı, 14 Nisan 2018, İzmir”

Çalıştay’ına Derneğimiz adına katılmış olan TPD İzmir Şube Travma Biriminden

Psikolog Ercan Yıldız’a teşekkür ederiz.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.