Olağan Genel Kurul Daveti

İzmir Şubesi 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Daveti

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 19 saniye okuma süresine sahiptir.

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesinin Değerli Üyeleri,

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 19.00'da, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi, Nuri Bilgin Toplantı Salonu, Alsancak Mah. 1456. Sk. Yaşar Apt. 92/4 Konak İzmir adresinde düzenlenecektir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 10 Ocak 2020 Cuma günü saat 19.00'da aynı gündemle, aynı adreste yapılacaktır. Genel Kurulumuza katılmanızı bekler, saygılar sunarız.

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

Gündem:

  1. Açılış ve saygı duruşu
  2. Genel Kurul Divan Kurulu seçimi
  3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun sunumu, görüşülmesi ve ibrası
  4. Şube tarafından iktisadi işletme kurulmasına ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi
  5. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması
  6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.