Önyargı ve Ayrımcılık

KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET BİRİMİ

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 18 saniye okuma süresine sahiptir.

 17.12.2018 tarihli Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Birimi toplantısında birim üyelerimizden

Nilay Abınık tarafından “Önyargı ve ayrımcılık” konulu sunum yapılmıştır.

Etkinlikleri için birimimize teşekkür ederiz.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.