PSİKOSOSYAL DESTEK GÖNÜLLÜ ÇAĞRISI

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 40 saniye okuma süresine sahiptir.

 

 
  

 Değerli Meslektaşlarım, 


10 Ekim 2015 günü Ankara’da “Barış, Kardeşlik ve Demokrasi” için bir araya gelmiş yurttaşlarımıza yönelik olarak gerçekleşen insanlık dışı saldırının hemen sonrasında TPD Travma ve Afet Birimi merkez ve şubeler koordinasyonu içinde psikososyal destek çalışmalarını başlatmıştır. 

Yaşanan olaydan doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen insanlarla dayanışmak ve ihtiyacı olanlara yönelik psikososyal destek vermek için, Türk Psikologlar Derneği (TPD) olarak, ruh sağlığı alanında hizmet veren diğer meslek örgütleri, dernekler ve diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisindeyiz.  

Bu psikososyal destek kapsamında, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, yaralananlara ve yaralı yakınlarına, olaya doğrudan tanıklık edenlere, kurtarma ve yardım çalışanlarına ve de olaya meslekleri gereği tanıklık eden kişilere destek verilmesini planlıyoruz.

 

Bu amaç çerçevesinde,İzmir' de  yaşayan/çalışan, gönüllü olarak destek vermek isteyen, travma alanında deneyimli meslektaşlarımızın e-posta yolu ile bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz. 

 

Gönüllü başvuru formunu TPD İzmir Şube facebook adresinden edinerek tpdizmir@gmail adresine göndereceğiniz ve gönüllü olarak bu psikososyal destek çalışmasında görev almak istediğinizi beyan eden e-postada, lütfen mutlaka,

 

-eğitiminizi ve travma alanında aldığınız eğitimleri, 
-travma sahasındaki deneyiminizi ve bugüne katıldığınız saha, müdahale ve destek çalışmalarını,
-yönlendirilen kişileri nerede görebileceğinizi (kendi ofisinizde /çalıştığınız kurumda / ayarlanabilecek başka mekanda / dernek şubesinde) 
-çalıştığınız yaş grubunu (yetişkin, ergen, çocuk) ve de bireysel ve/veya grup çalışmalarından hangisine destek vermek için gönüllü olduğunuzu lütfen belirtiniz. 


Yaşanan travmanın niteliğini göz önüne alarak, öncelikli ihtiyacımızın travma sahasında deneyimli meslektaşlarımızın desteği olduğunu vurgulamak isteriz. Saha deneyimi olmayan ya da daha sınırlı olan gönüllü meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin dayanışmaya desteği ve lojistik yardımları da son derece önemli ve değerli olacaktır. 

 

Gönüllülerimizle yürüteceğimiz psikososyal destek çalışmalarında, oryantasyon toplantısına katılım ön koşul olacaktır; ilerleyen haftalarda gerekli eğitimler için şubeleriniz sizi bilgilendirmeye devam ediyor olacaktır.


İşbirliği ve dayanışmanız için teşekkür ederiz.

 

TPD İzmir Şube Travma, Afet ve Kriz birimi

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.