RAPOR 5

PROJE BİRİMİ

0%
*Bu yazı tahmini 8 dakika 31 saniye okuma süresine sahiptir.

 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PROJE BİRİMİ

FAALİYET RAPORU

 

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi  Ar-Ge Ve Proje Geliştirme Komisyonu Psikolog Nevin Küçük öncülüğünde, Psikolog Deniz Eryılmaz ve Psikolog Nurhayat Dirik’in katılımıyla 22.03.2016’da kurulmuştur. 

·         SİVİL TOPLUM DESTEK VAKFI: Derneğimiz Sivil Toplum Destek Vakfı’na travma biriminin mesleki ve teknik kapasitesini güçlendirmek için, 10 kişilik ekibe EMDR eğitimi aldırılması için başvurmuştur. Başvuru kabul edilmiştir. 

·         DERNEKLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİBE BAŞVURUSU: Derneğimiz Dernekler Daire Başkanlığı’nın 2016 yılı hibe destek programına “Travma ve Çocuk” adlı proje ile başvurmuştur. Proje terör olaylarından doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen çocukların ailelerine, travma mağdurlarıyla çalışan kamu kurum ve kuruluşları çalışanları ile STK'lara eğitim ve bilgilendirme seminerleri yapmak, travmanın yol açtığı bireysel ve toplumsal etkileri azaltmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu projenin eğitim modülleri ön çalışması proje komisyonundan Nevin Küçük ile  Çocuk ve Ergen Komisyonu’ndan  Pınar Akdemir ve Bengisu Üzel tarafından çalışılmaktadır. 

·         Bursa Nilüfer Belediyesi’nin talebi ile derneğimiz tarafından verilen  Travma Temel Eğitimi organizasyonu yapılmış ve eğitim  Deniz Eryılmaz, Ayperi Öziş Ve Nurhayat Dirik tarafından verilmiştir. 

·         Şubemiz etkinliklerinde çevreyi korumak ve ağaçlandırmaya destek olmak adına; Ege Orman Vakfı ile görüşme yapılmış ve etkinliklerde çiçek yerine konuşmacı adına ağaç dikilmesi  organizasyonu yapılmış ve sürekli hale getirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

·         Proje gönüllüleri toplantısı: 27.04 2015 tarihinde yayınlanan gönüllülük çağrısı ile İzmir’deki üniversitelerin psikoloji öğrencilerinden oluşan  26 gönüllü üniversite öğrencisi ile 4 toplantı yapılmıştır.  

 

·         İLETİŞİMDE ENGELLERİ KALDIR ETKİNLİĞİ: 09 Haziran 2016 17.30-19.30 saatleri arasında proje gönüllüleri grubunun organizasyonuyla 1 dakikalık göz teması etkinliği yapılmış ve etkinliğe ortalama 100 katılımcı katılmıştır. 

·         AB Proje Yazma Eğitimine derneğimizden Bengisu Üzel ile Gülin Urcun’un katılımı sağlanmıştır. 

·         Birimler arası koordinasyon toplantısı yapılması için İzmir Şube Yönetim Kurulu’na öneride bulunulmuş ve koordinasyon toplantısı 7 haziran salı 18.30’da gerçekleştirilmiş ve toplantıya katılım sağlanmıştır. 

·         AB SİVİL DÜŞÜN Aktivist Programı’na “Toplumsal Cinsiyete Dur De” adlı farkındalık projesi ile gönüllülerin organizasyonuyla proje yazılmış ve onay beklenmektedir. 

·         Türk Psikologlar Derneği izmir Şubesi olarak, üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü grubu ile ilk koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; Eski ve yeni gönüllülere derneğin işlevlerinden, çalışma tarzından ve komisyon içinde yapılan değişikliklerden bahsedildi. Ortak bir iletişim ağında bir araya gelmek ve bu yolla haberleşmek için gönüllülerden gerekli bilgiler temin edildi, böylelikle geçen sene oluşturulan iletişim ağı güncellenmiş oldu. Bu ortak iletişim ağının oluşturulmasında görev alacak gönüllüler belirlendi.  

·         TPD İZMİR AR-GE ve Proje biriminin koordinasyonunda üniversite öğrencisi gönüllülerimiz için ilk çalışma grubu tamamlandı.. Gönüllü öğrenciler üniversitelerine göre gruplara ayrılıp, sosyal sorumluluk ve farkındalık alanında kendi dönem projelerini belirlediler. Ar-ge ve Proje birimi uzmanları, Nevin KÜÇÜK, Hasan ARSLAN, Nurhayat DİRİK, Zehra Gem ve Gülin URCUN’un grup liderliğini yürüttükleri çalışmada, üniversite gönüllülerinin üretmiş oldukları projeler değerlendirildi. Projelerde mülteci çocuklar, bağımlı çocukların ebeveynleri, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklar ve Psikoloji öğrencileri hedef grup olarak belirlendi. 

 

 

·         TPD İzmir Şube Başkanı Deniz Özer ERYILMAZ’ın eşliğinde proje birimi yönetim değişikliği ve yeniden yapılanması Birim üyesi olan öğrencilere tanıtıldı ve Berkant POLAT, Hasan ARSLAN, Zehra GEM proje birim yöneticileri olarak seçildi.

 

 

·         Birim içinde gerçekleşen değişiklikler nedeniyle yeniden yapılandırılma ve düzenleme süreci gerçekleştirildi.2017

 

 

·         Proje birimi üyelerine ‘’PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ’’ eğitimi 16-20 Ekim 2017 tarihleri arasında Changer Araştırma & Proje Danışmanlık tarafından, Kemal GÜLPINAR ‘ın yönetiminde verilmiştir.

 

 

·         Proje birimi üyeleri ile birlikte (PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Eğitimi Sonrası)  2 haftada bir toplantı yapılacağı kararlaştırılmıştır.

 

 

·          17 Aralık 2017 tarihinde İzmir 1. Travma Sempozyumu ‘nun gerçekleşmesinde tüm proje birimi üye ve yöneticileri aktif olarak görev almışlardır.

 

 

·         Birim ile birlikte yapılan toplantılar sonucunda 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan projelerin taslakları oluşturuldu ve detaylandırıldı.

 

 

·         2017 yılı içerisinde Proje birimi 12 toplantı gerçekleştirmiştir ve bu  toplantılarda yeniden yapılanma , düzenleme , proje oluşturma süreçleri , sempozyum çalışmaları, birim içerisinde ki görev dağılımları belirlenmiştir.

 

 

TPD PROJE BİRİMİ 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.