Rapor 7

KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET BİRİMİ

0%
*Bu yazı tahmini 4 dakika 36 saniye okuma süresine sahiptir.

 KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET BİRİMİ FAALİYET SONUÇ RAPORU

2016-2018 DÖNEMİ

·          Kadın ve toplumsal cinsiyet birimi 7 Haziran 2016’da kurulmuş olup, açılış toplantısı Prof. Dr. Ufuk Sezgin ve TPD İzmir Şube Başkanı Deniz Özer ERYILMAZ’ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

·           2016 yılı faaliyetleri kapsamında ilk olarak birimin amaçları ve izleyeceği yol ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

·         25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında sosyal medyada farkındalık yaratmayı amaçlayan paylaşımlarda bulunulmuştur.

·         Birimimizin yapacağı eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Flört Şiddeti konulu iki ayrı eğitim modülü oluşturulmuştur.

·         2017 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 3 gün süreyle yaklaşık 100 kadınla toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili atölye çalışması yapılmıştır.

·         Işıkkent Koleji 1. Psikoloji Günleri kapsamında lise öğrencileri ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Flört Şiddeti konulu atölye çalışmaları yapılmıştır.

·         25 Kasım 2017’de ‘Toplumsal Bir Sorun: Kadına Yönelik Şiddet, Etkileri ve Önleme Yöntemleri’ konulu panel gerçekleştirilmiştir. Panele Prof. Dr.  Melek GÖREGENLİ ve Av. Saadet KAYAALP konuşmacı olarak katılmışlardır.

·         Kasım 2017’de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birim temsilcilerimiz toplantı yapmışlar ve bu toplantı sonucunda ortak çalışmalar yürütme, birimimiz tarafından dernek bünyesindeki kursiyer öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları yapılması kararı alınmıştır.

·         Aralık 2017’de gerçekleşen toplantımızda Pınar ULUPINR tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili birim içi eğitim çalışması yapılmıştır

·         Aralık 2017’de Buca Belediyesi Kent Konseyi Eşitlik Meclisi ile birim temsilcilerimiz arasında toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı sonucunda eşitlik meclisi üyelerine yönelik eğitim çalışmaları yapılması kararı alınmıştır.

·         Dokuz Eylül Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Bir Işık Tut projesi kapsamında proje gönüllülerine birimimiz tarafından Mart 2018 de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Flört Şiddeti konulu eğitim verilmesi planlanmıştır.

·         Birim üyelerimizden Miray Akyürek tarafından birim çalışmalarımızda kullanılmak üzere film, kitap, makale listesi oluşturulmuştur.

·         ‘STGB Birlikte’ Kurumsal Gelişim İçin Hibe Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen tanıtım toplantısına birim üyelerimizden Gamze Özdemir ve Begüm Eriçsönmez katılmışlardır. Söz konusu hibe programına TPD İzmir şube adına birimimiz hazırlık yapmış ve proje Ocak 2018 de değerlendirilmeye sunulmak üzere gönderilmiştir.

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.