TPD İZMİR ŞUBESİ, MESLEK , ÖZLÜK HAKLARI BİRİMİ

Bir sonraki toplantı tarihi 25 Nisan 2018 Çarşamba günü Saat: 19,00 olarak belirlenmiştir.

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 8 saniye okuma süresine sahiptir.

 TPD İZMİR ŞUBESİ, MESLEK , ÖZLÜK HAKLARI BİRİMİ

11 Nisan 2018 toplantı tutanağı

 

...

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Meslek, Özlük Hakları Birimi ilk toplantısını Mevlüt Ülgen, Aras Azizoğlu, Mert Çil, Simay Erinç, Buse Uthan, Erdal Sevindik, Nihal Arın ve Meral Avcı'nın katılımı ile 11 Nisan 2018 Çarşamba günü TPD İzmir Şube toplantı salonunda gerçekleştirmiştir.

Toplantıda;
Meslek, Özlük Hakları Biriminin kurulmasının önemi vurgulanmış, birimin kamu , üniversite ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın meslek ve özlük haklarının korunması, hak ihlallerinin önlenmesi konusunda aktif rol üstlenmesi; meslektaşlarımızın daha iyi çalışma koşullarına sahip olması için çalışma yürütülmesi, meslek yasası ve yasal düzenlemeler konusunda çalışmalar yapılması birimin önüne koyması gereken temel çalışma konuları olarak vurgulanmıştır.
Birime farklı kurumlarda ve alanlarda çalışan meslektaşlarımızın katılmasının birimin işlevsel ve kapsayıcı olması açısından yararı vurgulanmış, bu konuda çağrı yapılması kararlaştırılmıştır.

Toplantıda;

Görüşme sürecinde farklı alanlarda hem kamuda hem de özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın yaşadıkları problemler görüşülmüş ve muhtemel çözümler üzerinde tartışılmıştır. Türk Psikologlar Derneği dışında verilmekte olan eğitimler ve sertifikasyonlar üzerinde konuşulmuş, bu konudaki etik sorunlar ele alınmıştır. Bu hizmetlerin bir standardize edilmesi, benzer eğitimlerin dernek bünyesinde verilmesi ya da akredite edilmesi gibi konularda tartışılmıştır.

Alanın her sene büyük sayıda mezun vermesi, açılan bölümlerdeki imkanlar, yüksek lisans programlarındaki verimsiz eğitimlere değinilmiş, tüm eğitim bölümlerindeki standardizasyon ile ilgili çalışma yapılması kararlaştırılmıştır.

 

Bir sonraki gündem konusu olarak Ruh Sağlığı Yasasının son halinin incelenmesi, içerikteki ‘’Klinik’’ ibaresi takibi ve gruba farklı çalışma alanlarından katılımcıların katılması sağlanması kararları alınmıştır. Bir sonraki toplantı tarihi 25 Nisan 2018 Çarşamba günü Saat: 19,00 olarak belirlenmiştir.

TPD İZMİR Yönetim Kurulu

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>