Tüm meslektaşlarımıza, öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize çağrımızdır!

TPD İzmir Şubesi olarak 1 Mayısta Alandayız. 1 Mayıs 2014 saat 11. 00 de Konak Pier önünde KESK kortejinde buluşmak dileğiyle. Sensiz bir kişi eksiğiz… TP

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 13 saniye okuma süresine sahiptir.

 Tüm meslektaşlarımıza, öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize çağrımızdır!

 
y       Bağımsız meslek yasamızın çıkması için,
y       Özlük haklarımızın korunması ve geliştirilmesi için,
y       Mesleki uzmanlaşmada fırsat eşitliği için,
y       Mesleki standartların belirlenmesi ve uygulanabilmesi için,
y       Kamuda ve özel sektörde istihdamımızın arttırılması için,
y       Güvencesiz çalışmaya ve hak ihlallerine dur demek için,
y       Toplumsal barış için,
y       Yaşamın her alanında var olan baskıya, sömürüye, ayrımcılığa, şiddete ve işkenceye dur demek için,
y       Nefret suçlarına ve söylemine dur demek için,
y       Evde, sokakta, okulda, işte yaşanan cinsiyet ayrımcılığına dur demek için,
y       Kadına yönelik şiddetin son bulması için,
y       Çocuk istismar-ihmalinin son bulması için,
y       Çocuk işçiliğinin son bulması için,
y       “Çocuk gelinler” in olmaması için,
y       Engelli haklarının korunması ve iyileştirilmesi için,
y       Hasta haklarının korunması ve iyileştirilmesi için,
y       Sağlıkta yaşanan hak ihlallerinin son bulması için,
y       Eğitimde fırsat eşitliği için,
y       İş güvenliği ve sendikal haklarımızın korunması ve geliştirilmesi için,
y       “Psikolog” unvanımızın korunması için
TPD İzmir Şubesi olarak
1 Mayısta Alandayız.
 
 
\"\"
 
 
 
1 Mayıs 2014 saat 11. 00 de Konak Pier önünde KESK kortejinde buluşmak dileğiyle.
 
Sensiz bir kişi eksiğiz…
 
TPD İzmir Şube Yönetim Kurulu

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.