Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) Eğitimi

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 51 saniye okuma süresine sahiptir.

 Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) Eğitimi

Eğitimci: Uzm. Psk. Esmahan Oçin

Kurs İçeriği: 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir ölçme aracı olan Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği’nin güncel sürümündeki değişiklikler, uygulama yönergeleri, puanlama ve raporlama ile klinikte kullanım alanları temelinde aşağıdaki alt başlıklar:

1. WÇZÖ-IV Testinin Tanıtımı

- WÇZÖ-IV’ün kuramsal alt yapısının tanıtılması

- WÇZÖ-IV Türkiye Standardizasyon çalışmasının aktarımı

- WÇZÖ-R ile WÇZÖ-IV arasındaki farklar ve yenilikler hakkında bilgilendirme 

- WÇZÖ-IV’ün dönüştürülmüş ya da küme puanlarının tanıtımı

 2. WÇZÖ-IV Uygulama Becerileri 

- Zeka ölçeğinin alt testlerinin uygulanma becerisinin kazandırılmasına yönelik gereklilikler ve pratik uygulamalarla bunların pekiştirilmesi

3. WÇZÖ-IV Puanlarının Yorumlanması ve Raporlandırılması 

- Elde edilen puanların hesaplanması ve bunların yorumlanması

- Kapsamlı bir rapor yazma için gerekli bilgilerin aktarılması

 Kursun Hedefleri: Çocukların bilişsel becerilerinin değerlendirilmesinde birçok ülkede kliniklerde en güvenilir ve yaygın kullanılan klinik ölçme araçlarından Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV’ün uygulama becerilerinin kazandırılması, test puanlarının yorumlanası ve rapor yazma becerisinin kazandırılması, bu aracın kullanımının klinik becerilerle birleştirilmesine yardımcı olmak.

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Psikoloji bölümünden mezun olmak, Tercihen lisans veya lisansüstü eğitiminde Zihinsel Değerlendirme dersi almış olmak. Klinik alanda çalışanlara öncelik tanınacaktır.

Değerlendirme: Yukarıda içeriği aktarılan “64 saatlik” kursun sonunda “yazılı sınav ve puanlama ve raporlama ödevleri” ile kursun değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda başarılı olan kursiyerlere TPD onaylı sertifika verilecektir.

Süre       : 64 saat

 Başlangıç Tarihi ve Saati    

11-12-14-18-19-21-25-26-28  ŞUBAT  2019

1 MART 2019 SINAV GÜNÜ

 Hafta içi : 16,00-21,00 arası.

Kontenjan            : 10 kişi
Verilecek Belge : Sertifika

 Eğitim Ücreti:

Üyeler için:  1.586,00 TL (KDV Dahil)

Üye olmayanlar İçin: 3.172,00 TL (KDV Dahil)

Yeri        : Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi

 

                  1456 Sokak No:92 Kat:2 D: 4 Alsancak zmir

 

İletişim: 0232 422 12 08 / 0533 482 55 22 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.