Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WÇZÖ-IV) Kısa Eğitimi

Kurs İçeriği: : 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir ölçme aracı olan Wechsler Çocukla

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 19 saniye okuma süresine sahiptir.

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WÇZÖ-IV) Kısa Eğitimi

Eğitimci: Psk. Dr. Nagehan Demiral

Kurs İçeriği: : 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir ölçme aracı olan Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV’e eklenen yeni alt testler, uygulama yönergeleri, puanlama ve raporlama ile klinikte kullanım alanları temelinde aşağıdaki alt başlıklara ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

1. WÇZÖ-IV Testinin Tanıtımı - WÇZÖ-IV’ün kuramsal alt yapısının tanıtılması - WÇZÖ-IV Türkiye Standardizasyon çalışmasının aktarımı - WÇZÖ-R ile WÇZÖ-IV arasındaki farklar ve yenilikler hakkında bilgilendirme - WÇZÖ-IV’ün dönüştürülmüş ya da küme puanlarının tanıtımı

2. WÇZÖ-IV Uygulama Becerileri - Zeka ölçeğinin alt testlerinin uygulanma becerisinin kazandırılmasına yönelik gereklilikler ve pratik uygulamalarla bunların pekiştirilmesi

3. WÇZÖ-IV Puanlarının Yorumlanması ve Raporlandırılması - Elde edilen puanların hesaplanması ve bunların yorumlanması - Kapsamlı bir rapor yazma için gerekli bilgilerin aktarılması Kursun Hedefleri: Çocukların bilişsel becerilerinin değerlendirilmesinde bir çok ülkede güvenilir ve yaygın kullanılan klinik ölçme araçlarından Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV’ün uygulama becerilerinin kazandırılması, test puanlarının yorumlanması ve rapor yazma becerisinin kazandırılması, bu aracın kullanımının klinik becerilerle birleştirilmesine yardımcı olma kursun hedefleri içindedir.

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Psikoloji bölümünden mezun olmak, lisansüstü veya doktora eğitiminde WÇZÖ-IV uygulamalı zihinsel değerlendirme dersini almış olmak ve/veya WÇZÖ-R sertifikasına sahip olmak. Klinik alanda çalışanlara öncelik tanınacaktır.

Değerlendirme: Yukarıda içeriği aktarılan 32 saatlik kursun sonunda yazılı sınav ile kursun değerlendirmesi yapılacaktır.

Değerlendirme sonucunda başarılı olan kursiyerlere TPD onaylı sertifika verilecektir.

Süre : 32 saat (Toplam 3 gün)

Tarihi : 21-26-27 Mart 2016 ( Pazartesi, Cumartesi, Pazar)

Sınav gün ve saatleriniz daha sonra belirlenecektir.

Saat: 09,00-17,00 arası.

Kontenjan : 10

Verilecek Belge : Sertifika

Yeri : TPD İzmir Şube Ücret

TPD Üyesi: 793,00 TL KDV DAHİL

TPD Üyesi Olmayanlar: 1586,00 KDV DAHİL

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>