Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WÇZÖ-IV) Kısa Eğitimi

0%
*Bu yazı tahmini 5 dakika 58 saniye okuma süresine sahiptir.

 Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WÇZÖ-IV) Kısa Eğitimi

Eğitimci; Uzm. Psk. Esmahan Orçın

 Kurs İçeriği: : 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir ölçme aracı olan Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV’e eklenen yeni alt testler,  uygulama yönergeleri, puanlama ve raporlama ile klinikte kullanım alanları temelinde aşağıdaki alt başlıklara ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

 

 

 

1. WÇZÖ-IV Testinin Tanıtımı

 

- WÇZÖ-IV’ün kuramsal alt yapısının tanıtılması
- WÇZÖ-IV Türkiye Standardizasyon çalışmasının aktarımı 
- WÇZÖ-R ile WÇZÖ-IV arasındaki farklar ve yenilikler hakkında bilgilendirme 

 

- WÇZÖ-IV’ün dönüştürülmüş ya da küme puanlarının tanıtımı

 


2. WÇZÖ-IV Uygulama Becerileri

 


- Zeka ölçeğinin alt testlerinin uygulanma becerisinin kazandırılmasına yönelik gereklilikler ve pratik uygulamalarla bunların pekiştirilmesi

 


3. WÇZÖ-IV Puanlarının Yorumlanması ve Raporlandırılması

- Elde edilen puanların hesaplanması ve bunların yorumlanması 
- Kapsamlı bir rapor yazma için gerekli bilgilerin aktarılması
 

Kursun Hedefleri: Çocukların bilişsel becerilerinin değerlendirilmesinde bir çok ülkede güvenilir ve yaygın kullanılan klinik ölçme araçlarından Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV’ün uygulama becerilerinin kazandırılması, test puanlarının yorumlanması ve rapor yazma becerisinin kazandırılması, bu aracın kullanımının klinik becerilerle birleştirilmesine yardımcı olma kursun hedefleri içindedir.

 

 

 

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Psikoloji bölümünden mezun olmak, lisansüstü veya doktora eğitiminde WÇZÖ-IV uygulamalı zihinsel değerlendirme dersini almış olmak ve/veya WÇZÖ-R sertifikasına sahip olmak. Klinik alanda çalışanlara öncelik tanınacaktır.

 

 

 

Değerlendirme: Yukarıda içeriği aktarılan 32 saatlik kursun sonunda yazılı sınav ile kursun değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda başarılı olan kursiyerlere TPD onaylı sertifika verilecektir.

 


Süre                                                     : 32 saat

 

Tarih                                                   : 24-25 Kasım 2016

                                                               28-29 Kasım 2016

                                                               1-3-4 Aralık 2016

 

Sınav tarihleriniz daha sonra grup içinde düzenlenecektir.

 

Saat;

Hafta içi  Saat: 16,30-20,30 arası

Hafta sonu Saat: 09,00-17,00 arası

 

Kontenjan                                         : 10
Verilecek Belge                                 : Sertifika
Yeri                                                    : TPD İzmir Şube

 

 

 

Ücret

 

TPD Üyesi: 793,00 TL KDV DAHİL

 

TPD Üyesi Olmayanlar: 1586,00 KDV DAHİL

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>