0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 46 saniye okuma süresine sahiptir.

Eğitimin İçeriği: Sağlıklı bir çocuğun gelişiminin izlenmesi ve çocuğun gelişimindeki normalden sapmaların tanımlanmasına yönelik bilgi, beceri ve yeteneğin geliştirilmesi. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için uygun değerlendirme araçlarını kullanarak güvenilir değerlendirmelerin yapılması. Risk altındaki çocukları erken dönemde tanıyıp, değerlendirme ve müdahaleye yönelik rapor yazılması. Eğitimde yer alan testler/ölçekler:  Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi (Beier), Duygu Durumu Ölçekleri

Kursun Hedefleri: Uygulama, değerlendirme ve rapor yazmada yeterli olma.

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Psikoloji lisans mezunu olmak, çocuklarla çalışıyor olmak.

Tarihi ve Saati: 40 saat (16 saat teorik, 6 saat uygulama, 5 saat ödev, 13 saat ödev süpervizyonu)

18 Mayıs 2022 (saat 18.30-23.00)

19 Mayıs 2022 (saat 18.30-23.00) 

20 Mayıs 2022 (saat 18.30-23.00)

21 Mayıs 2022 (saat 18.00-23.00)

22 Mayıs 2022 (saat 18.00-23.00)

25 Mayıs 2022 (saat 18.30-23.00) 

Eğitmenler: Prof.Dr. Gülsen Erden ve Dr. Psk. Cihat Çelik

Kontenjan: 15 kişi

Verilecek Belge: Verilecek uygulama ödevlerini hazırlayıp supervizyona katılanlara UYGULAYICI SERTİFİKASI.

Yeri: Online Eğitim

Not ve Anımsatmalar
Kayıt/ön kayıt yaptırıp mücbir sebep olmaksızın eğitime katılmaktan vazgeçen kişilere eğitim bedeli iade edilmez. 

Üyelik aidat borcu bulunmayan üyeler, eğitim hizmetinden %50 oranında indirimli bedelle yararlanabilmektedir. Üye giriş bilgilerinizi anımsamıyorsanız ya da üyelik kaydınızın sisteme aktarımı henüz tamamlanmamışsa bağlı bulunduğunuz dernek teşkilatından (genel merkez ya da kayıtlı olduğunuz şubeden) aidat borcunuz bulunmadığına dair güncel üyelik belgesi alarak indirimli kayıt yaptırabilirsiniz.

Bu eğitimin bedeline, eğitim hizmet bedeli dahil edilmiştir. Eğitim hizmet bedellerine İşlem ve Hizmet Ücretleri sayfasından erişebilirsiniz. 
xls Kayıt ve ödeme için 0 530 930 0873 numaralı telefondan veya samsun@psikolog.org.tr adresine e-posta atabilirsiniz.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>