Olağan Genel Kurul Daveti

Samsun Şubesi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul daveti

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 15 saniye okuma süresine sahiptir.

Türk Psikologlar Derneği Samsun Şubesinin Değerli Üyeleri,

Türk Psikologlar Derneği Samsun Şubesi’nin IV. Olağan Genel Kurulu 29 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 18:30’da Ondokuz Mayıs Mh. Ağabali Cd. Rıfat Kurun Apt. No:36/12 İlkadım Samsun adresinde aşağıda yazılı gündemle toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 5 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 18.30'da aynı gündemle, aynı adreste yapılacaktır.

Genel kurula katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Türk Psikologlar Derneği Samsun Şubesi Yönetim Kurulu

Gündem:

  1. Açılış ve saygı duruşu
  2. Genel Kurul Divan Kurulu seçimi
  3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun sunumu, görüşülmesi ve ibrası
  4. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması
  5. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi
  6. Dilek ve temenniler
  7. Kapanış

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>