Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WÇZÖ-IV) Kısa Eğitimi

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WÇZÖ-IV) Kısa Eğitimi

0%
*Bu yazı tahmini 7 dakika 22 saniye okuma süresine sahiptir.

 Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WÇZÖ-IV) Kısa Eğitimi  - SAMSUN

 

Eğitimci:  Psk. Dr. Nagehan DEMİRAL

 

Kurs İçeriği: 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir ölçme aracı olan Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV’e eklenen yeni alt testler,  uygulama yönergeleri, puanlama ve raporlama ile klinikte kullanım alanları temelinde aşağıdaki alt başlıklara ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

 

1. WÇZÖ-IV Testinin Tanıtımı

·      WÇZÖ-IV’ün kuramsal alt yapısının tanıtılması

·      WÇZÖ-IV Türkiye Standardizasyon çalışmasının aktarımı

·      WÇZÖ-R ile WÇZÖ-IV arasındaki farklar ve yenilikler hakkında bilgilendirme

·      WÇZÖ-IV’ün dönüştürülmüş ya da küme puanlarının tanıtımı

 

2. WÇZÖ-IV Uygulama Becerileri

·      Zeka ölçeğinin alt testlerinin uygulanma becerisinin kazandırılmasına yönelik gereklilikler ve pratik uygulamalarla bunların pekiştirilmesi

 

3. WÇZÖ-IV Puanlarının Yorumlanması ve Raporlandırılması

·      Elde edilen puanların hesaplanması ve bunların yorumlanması

·      Kapsamlı bir rapor yazma için gerekli bilgilerin aktarılması

 

Kursun Hedefleri: Çocukların bilişsel becerilerinin değerlendirilmesinde bir çok ülkede güvenilir ve yaygın kullanılan klinik ölçme araçlarından Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV’ün uygulama becerilerinin kazandırılması, test puanlarının yorumlanması ve rapor yazma becerisinin kazandırılması, bu aracın kullanımının klinik becerilerle birleştirilmesine yardımcı olma kursun hedefleri içindedir.

 

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Psikoloji bölümünden mezun olmak, lisansüstü veya doktora eğitiminde WÇZÖ-IV uygulamalı zihinsel değerlendirme dersini almış olmak ve/veya WÇZÖ-R sertifikasına sahip olmak. Klinik alanda çalışanlara öncelik tanınacaktır.

 

Değerlendirme: Yukarıda içeriği aktarılan 32 saatlik kursun sonunda yazılı sınav ile kursun değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda başarılı olan kursiyerlere TPD onaylı sertifika verilecektir.

 

Süre                                               : 32 saat (Toplam 4 gün)

Başlangıç Tarihi ve Saati        : 05-06 Aralık 2015 ve 26-27 Aralık 2015, Saat: 09.00-17.00

Kontenjan                                   : 12

Son Başvuru Tarihi                   : 20 Aralık 2015

Ücret (TPD Üyeleri için)                 : 800 TL  KDV

Ücret (TPD Üyesi Olmayanlar için) : 1600 TL % 18KDV

Verilecek Belge                        : Sertifika

Yeri                                                : Türk Psikologlar Derneği Samsun Şubesi

                                                         : 19 Mayıs Mh. Ağabali Cd. Kurun Apt. No:36/12 İlkadım / Samsun

İletişim                                         : Psk. T. Emrah TALAY, Tel: 0 532 262 79 48

e-posta                                         : samsun@psikolog.org.tr

Hesap Adı                                    : Türk Psikologlar Derneği İktisadi İşletmesi

Banka                                            : Yapı Kredi Bankası Meşrutiyet Şubesi / Ankara

IBAN                                              : TR31 0006 7010 0000 0042 2626 34

 

NOT: Eğitime kesin kayıt yaptırmak için isim yazdırdıktan sonra aşağıdaki hesap numarasına 250 TL yatırmaları ve ödeme dekontunu e-posta ile göndererek telefon ile bilgi vermeleri gerekmektedir. Kesinleşme durumunda da 25 Kasım 2015 tarihine kadar kalan miktarı ödeme yolu izlenecektir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>