22-27 ŞUBAT 2023 GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU EKİBİNİN KOORDİNASYON ÇALIŞMA RAPORU

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 31 saniye okuma süresine sahiptir.

1999 yılından günümüze değin ülkemizde yaşanan afetlerde uygulanılan yöntem ve izinler doğrultusunda hareket etmek ve işleyişi sürdürülebilir hale getirmek için Türk Psikologlar Derneği olarak aşağıdaki üç ana hedef planlanmıştır;

  • Türk Psikologlar Derneği’nin gönüllü psikologlarının alan içerisinde konaklama, ulaşım, vb. konularda refahlarını sağlayabilmek için görüşmelerin gerçekleştirilmesi,
  • Türk Psikologlar Derneği adına koordinasyon merkezi kurulması,
  • Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri olarak, rasyonel kararlar alınabilmesi amacıyla alanların incelenmesi hedeflenmektedir.

Yukarıda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacı ile Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından ilgili alanlarda çalışmalar yürütülmüştür. Yolculuğa başlamadan önce elde edilen bilgiler değerlendirilmiş olup bu doğrultuda yol haritası belirlenmiştir. Belirlenen bu yol haritası çerçevesinde alanlarda yapılan görüşme ve gözlemler aşağıdaki raporda sırasıyla detaylı olarak belirtilmiştir.

Raporu okumak için buraya tıklayınız.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>