ÇOCUK DEĞERLENDİRME PAKETİ EĞİTİMİ

ÇOCUK DEĞERLENDİRME PAKETİ EĞİTİMİ

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 2 saniye okuma süresine sahiptir.

 ÇOCUK DEĞERLENDİRME PAKETİ EĞİTİMİ

 Eğitimci: Dr. İlkiz Deniz Altınoğlu Dikmeer

İçeriği:  Sağlıklı bir çocuğun gelişiminin izlenmesi ve çocuğun gelişimindeki normalden sapmaların tanımlanmasına yönelik bilgi, beceri ve yeteneğin geliştirilmesi. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için uygun değerlendirme araçlarını kullanarak güvenilir değerlendirmelerin yapılması. Risk altındaki çocukları erken dönemde tanıyıp, değerlendirme ve müdahaleye yönelik rapor yazılması. Eğitimde yer alan testler/ölçekler:  Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi (Beier), Duygu Durumu Ölçekleri

Kursun Hedefleri: Uygulama, değerlendirme ve rapor yazmada yeterli olma.

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Psikoloji lisans mezunu olmak, çocuklarla çalışıyor olmak.

Süre: 32 saat

Tarihi ve Saati: 5-6-12 ARALIK 2015  (10.00-17.00)

Kontenjan: 10 kişi

Verilecek Belge: Sertifika

Yeri: Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi – Meşrutiyet Caddesi 22/12 Kızılay Ankara (0312 4256765 – 0532 7278128)

ÜCRET;

TPD ÜYESİ PSİKOLOGLAR İÇİN: 672TL % 18KDV TOPLAM: 793.00TL

TPD ÜYESİ OLMAYAN PSİKOLOGLAR İÇİN ÜCRET: 1344TL  KDV

Kesin kayıt için eğitime kayıt yaptırdıktan sonra 150 TL ön ödeme yapılıp derneğe bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

Not: İçerikte sözü edilen materyaller ücrete dahil değildir.

 

Ödeme Yapılacak Hesap Bilgileri:

Türk Psikologlar Derneği İktisadi İşletmesi

Yapı Kredi Bankası Meşrutiyet Şubesi

TR31 0006 7010 0000 0042 26 26 34

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>