Geçmiş Üyelik Borçları Yapılandırma Duyurusu

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 45 saniye okuma süresine sahiptir.

Türk Psikologlar Derneği olarak geçmiş dönem dernek üyelik borçlarına yönelik yapılandırma kararı alınmıştır.

Alınan karar gereği yapılandıma işlemi aşağıda belirtildiği gibi uygulanacaktır.

1.) 2022 yılından önce borcu olan tüm üyelerimizin biriken borç miktarına bakılmaksızın 200 TL ve 2023 yılından tahakkuk eden 150 TL aidatlarını yani toplamda 350 TL ödemeleri halinde borçları silinecektir.

2.) Sadece 2022 yılı borcu olan üyelerimizin 2022 yılına ait tahakkuk etmiş olan 150 TL borçlarını ödemeleri yeterlidir. 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>