Genel Kurul Toplantısına İlişkin Hatırlatmalar

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 46 saniye okuma süresine sahiptir.

15 Nisan 2018 Pazar günü saat 10.00 ile 17.00 arasında TED Üniversitesi Çok Amaçlı Salonunda (Ziya Gökalp Cad. 47 Kolej, Çankaya Ankara adresinde) düzenlenecek olan 35. Olağan Genel Kurul toplantımız öncesinde bazı hususları anımsatmak, sıkça karşılaştığımız birkaç soruyu yanıtlamak isteriz.

 

Vekâlet ile oy kullanılması mümkün müdür?

Türk Medeni Kanununun oy hakkını düzenleyen 69. maddesi “Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır,” hükmünü amir olduğundan TPD Genel Kurullarında da vekâlet ile oy kullanmak ve/veya kullandırmak mümkün değildir.

 

 

Genel Kurula katılmak için üye kimlik kartı gösterilmesi zorunlu mudur?

Dernekler Yönetmeliğinin genel kurul toplantı usulünü düzenleyen 15. maddesi “Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir,” hükmünü amir olduğundan genel kurula katılmak için üyelik kartı göstermek zorunlu değildir; ancak nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, ehliyet ya da pasaport göstermek zorunludur. Yasal zorunluluk nedeniyle ve güvenlik amacıyla 15 Nisan Pazar sabahı salona girişlerde kimlik kontrolü yapılacaktır.

 

 

Aidat borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılabilir mi; Genel Kurulda oy kullanabilir mi?

Türk Medeni Kanunun üyelik haklarında eşitlik ilkesini düzenleyen 68. maddesi “Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. (…) Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır,” hükmünü amir olduğundan aidat borcu olan asil üyeler de tüm asil üyeler gibi genel kurula katılabilir ve oy kullanabilir. Ancak, borçları nedeniyle üyeliği sonlandırılmış üyeler, üyelik haklarını kaybettiğinden genel kurula katılamamakta ve/veya oy kullanamamaktadır. Üyeliğinizin sonlandırılıp sonlandırılmadığını psikolog.org.tr adresi üzerinden Üye Girişi adımını izleyerek kontrol edebilirsiniz.

 

 

Şube üyeleri Genel Merkez Genel Kuruluna katılabilir mi; Genel Kurulda oy kullanabilir mi?

TPD Tüzüğün 12. maddesi “Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır” hükmü uyarınca Türk Psikologlar Derneğinin genel merkezi ve şubelerine kayıtlı tüm üyeler Genel Merkez Genel Kuruluna katılabilir ve oy kullanabilir.

 

 

Tüzük değişikliğine dair öneriler Genel Kurul toplantısından önce incelenebilir mi?

Evet, mevcut yönetim kurulunun TPD Tüzüğünde yapılmasını önerdiği değişliklere ilişkin güncel metne bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.