Genel Kurul Toplantısının Geri Bırakılması

36. Olağan Genel Kurul toplantısı geri bırakıldı.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 13 saniye okuma süresine sahiptir.

Dernekler Yönetmeliği'nin "Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır." hükmünü amir 14. maddesi uyarınca, 29.03.2021 tarihinde açıklanan salgına karşı yeni tedbirler kapsamında Ankara ilinde cumartesi günlerini de kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının yürürlüğe konulması sebebiyle 10 Nisan 2021 Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı ileriki bir tarihte düzenlenmek üzere geri bırakılmıştır. Mevzuat hükümlerine istinaden yeni çağrı yapılacaktır.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.