MMPI

MMPI

0%
*Bu yazı tahmini 4 dakika 3 saniye okuma süresine sahiptir.

 Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Uygulama ve Yorumlama Eğitimi
Eğitimci: Doç. Dr. Sedat IŞIKLI
Kurs İçeriği:
A. Kişilik kavramı ve ölçülmesi
a. Projektif ölçüm
b. Objektif ölçüm
B. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) tanıtılması
a. Geliştirilme amacı ve süreci; standardizasyon ve norm çalışması; psikometrik özellikleri
b. Geçerlilik Alt Ölçekleri
c. Klinik Alt Ölçekleri
d. Alt ölçeklerin geliştirildiği dönemin psikopatoloji paradigması ışığında ele alınması
e. Psikopatoloji ve kişilik değerlendirme aracı olarak MMPI
f. Türkiye Standardizasyon çalışması ve ülkemizdeki kullanımı
g. Kişilik ve psikopatoloji ölçüm aracı olarak önemi ve dikkat edilmesi gereken noktalar
h. MMPI’ daki araştırma alt ölçekleri
i. MMPI–2 Türkiye norm çalışması
C. MMPI’ın Uygulanması
a. Uygulamanın esasları; test verme ilişkisi, uygulama yeri, zamanı ve biçimi
b. Testin kimlere, hangi koşullarda ve nasıl uygulanacağı
c. Test sonucunu olumsuz yönde etkileyecek faktörler
D. MMPI’ın Yorumlanması
a. Yorumlamanın esasları
b. Profil çıkarma
c. Geçerlik alt ölçeklerine dayalı yorumlama
d. Tekli, ikili, üçlü ve dörtlü yükselmelere dayalı yorumlama
e. Nevrotik, psikotik ve kişilik bozukluğu örüntüleri
f. Kritik madde analizi
g. Ortaya çıkan savunma düzenekleri üzerinden yorumlama
E. Sonucun Rapor Edilmesi
a. Rapor etmenin esasları
b. Kullanılacak dilin özellikleri
Kursun Hedefleri:
1. Kişiliğin ve psikopatolojinin objektif yöntemlerle ölçülmesi hakkında bilgilendirme;
2. Psikolojik ölçme aracı olarak MMPI’ın kullanılması, uygulanması ve yorumlanması hakkında bilgilendirme;
3. Amaca uygun bir biçimde MMPI’ın uygulanması, yorumlanması ve sonucun rapor edilmesi.
Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar:
1. Psikoloji Bölümünden mezun olmuş ve uygulama alanında (psikiyatri, onkoloji, diyaliz merkezleri, üniversite sağlık merkezi vb) çalışıyor veya çalışmayı planlıyor olmak ya da klinik psikoloji yüksek lisans/doktora öğrencisi olmak;
2. Çağdaş psikopatoloji kuramlarıyla tanışık olmak.
Değerlendirme:
Yukarıda içeriği aktarılan 30 saatlik kursun sonunda yazılı sınav ile kursun değerlendirmesi
yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda başarılı olan kursiyerlere Türk Psikologlar Derneği
onaylı Sertifika verilecektir.
Süre : 30 saat
Eğitim Tarih ve Saatleri : 16-23-30 Ekim; 6-13 Kasım 2016 (Dersler pazar günleri,
09.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.)
Kontenjan : 20
Verilecek Belge : TPD Onaylı Sertifika
Yeri : TPD Genel Merkezi (Meşrutiyet Cad. 22/12 Kızılay/Ankara)
Ücret
TPD Üyesi : 630 TL  KDV
TPD Üyesi Olmayan : 1260 TL  KDV
İletişim : 0 (312) 425 67 65- 0 (532) 727 81 28
E-posta : bilgi@psikolog.org.tr
*Eğitim materyali katılımcılara ücretsiz olarak verilecektir.
**Kesin kayıt için aşağıda verilen hesap numarasına 200 TL ön ödeme yapılıp tarafımıza
bilgi verilmesi gerekmektedir.
***10 Ekim 2016 tarihinden sonra bildirilen iptallerde ön ödemenin iadesi yapılmamaktadır.
Hesap Bilgileri:
Banka: YapıKredi Bankası
Şube: Meşrutiyet Şubesi
Alıcı Adı: Türk Psikologlar Derneği İktisadi İşletmesi
IBAN: TR31 0006 7010 0000 0042 2626 34

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>