MÜLTECİ KAMPLARINDA ÇOCUK TECAVÜZLERİNİN MEŞRULAŞTIRILMASINA HAYIR!

0%
*Bu yazı tahmini 6 dakika 20 saniye okuma süresine sahiptir.

 

Her zaman olduğu gibi bu kez de savaştan en çok etkilenenler kadınlar ve çocuklar. Özellikle son bir yıldır Suriye, Şengal ve Kobanê\'deki savaştan kaçmak zorunda kalarak Türkiye’ye sığınan ve gerek şehirlerde yaşayan, gerekse devlet eliyle kamplara yerleştirilen binlerce kişi, en temel ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığı koşullarda, her gün ayrımcılık ve şiddetle yüz yüze gelerek hayatta kalma mücadelesi sürdürmekte.

Böylesi kırılgan durumlarda ilk gözden çıkarılan ya da ilk “göz koyulan” kız çocuklarının, tecavüz tehlikesine karşı koruma, başlık parası, bakım yükünden kurtulma gibi bahane ve nedenlerle Türkiye vatandaşları ya da kendi vatandaşlarıyla evlendirildiklerine ilişkin iddialar basın haberleri, araştırma raporları ve soru önergelerinde sık sık gündeme gelmektedir. Söz konusu iddiaların araştırılması yönünde herhangi bir çalışmanın başlatılmamış olması, devlet yetkililerinin bilgisi dâhilinde gerçekleştiğine dair kamuoyu nezdinde şüphe uyandırmaktadır. Savaşın, zorla yerinden edilmiş olmanın, yakınlarını kaybetmenin ağır ruhsal yükünün üzerine bir de devletin göz yummasından dolayı gerçekleşen ve evlilik kurumuyla perdelenen tecavüzün, erken yitirilen çocukluğun, hazır olmadan çocuk sahibi olmanın travmatik etkileri kız çocuklarının ruh ve bedenlerinde yaşamları boyunca taşıyacakları izler bırakıyor.

Devlet, baskılar sonucunda yeni çıkardığı Geçici Koruma Yönetmeliği\'ni yayınlayana kadar sığınmacılara "misafir" diyerek uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş sorumluluklarından kaçmak istese de, başta Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere uluslararası sözleşmeler gereğince ülkemiz sınırlarında bulunan tüm çocukların korunmasından sorumludur. Çocuk haklarının uygulanmasından ve izlenmesinden sorumlu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere Çocuk Koruma Kanununda belirtildiği üzere adli ve idari merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu bildirmekle yükümlüdür. Dolayısıyla Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşen, çocuk ve kadın hakları açısından çok ciddi bir ihlal alanı olan çocuk yaşta evlendirilmeler- ister TC vatandaşı, ister sığınmacı olsun- Türkiye Cumhuriyeti devletinin yetki alanına girmekle birlikte bu suçu işleyenler kadar suçun işlenmesine göz yuman ilgili kurumların da suçun müşterek faili olduğunu/olacağını göstermektedir. Buradan hareketle, medyada konuyla ilgili yayınlanan haberlerin ve ALO183, BİMER gibi yollarla yapılan şikâyetlerin ihbar kabul edilerek gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması gerekmektedir.

Kız çocuklarının evlendirilmesine göz yummak, evlilik içi tecavüze uğramalarına seyirci kalmak demektir. Çocuk ve kadın hakları alanında çalışan örgütler olarak, konuyla ilgili bağımsız ya da resmi tüm kuruluşları bu insanlık suçuna ortak olmamaya; sorumlu devlet kuruluşlarını böylesine büyük ve açık bir çocuk hakkı ihlalini önlemeye yönelik tedbirleri almaya ve gerekli yaptırımları uygulamaya çağırıyoruz.

 

Başak Kültür ve Sanat Vakfı

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Çekirdek Çocuk

Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği

Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA)

Diyarbakır Barosu

Eşit Haklar İzleme Derneği

Gündem Çocuk Derneği

Hayata Destek

Hititspor

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi

İnsan Hakları ve Göç Araştırmaları Derneği

Kadın Dayanışma Vakfı

Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği

Kadınlarla Dayanışma Vakfı

Kaos GL

Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği

Lambdaistanbul LGBTİ Dayanışma Derneği

Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Psikolojik Danışmanlar Derneği

Pembe Hayat LGBTİ Dayanışma Derneği

Sınır Tanımayan Kadınlar/ Kadın Göçmenlerle Dayanışma Grubu

Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği

Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği

Sulukule Gönüllüleri Derneği

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği

Türk Kadınlar Birliği

Türk Psikologlar Derneği

Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

Türkiye Gençlik Federasyonu

Uçan Süpürge

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>